Maturitní zkouška

2017/2018

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět   Forma zkoušky  Zahájení přípravy v učebně1)

Zahájení zkoušky

 

Ukončení zkoušky2)

 

Ukončení zkoušky v učebně
11. 4. 2018 Český jazyk a literatura písemná práce 12:00 12:35 14:05

14:10

 

2. 5. 2018 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:00

10:05

 

2. 5. 2018 Anglický jazyk písemná práce 12:15 12:30 13:30

13:35

 

3. 5. 2018 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:15

9:20

 

3. 5. 2018 Německý jazyk písemná práce 11:00 11:15 12:15

12:20

 

4. 5. 2018 Anglický jazyk didaktický test 8:00 8:15 10:05

10:10

 

4. 5. 2018 Německý jazyk didaktický test 12:15 12:30 14:20

14:25

 

 

 

Příloha 2

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY

ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: KATEGORIE SPUO-13)

– NAVÝŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO KONÁNÍ ZKOUŠKY O 25 %

1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.

 

Datum konání zkoušky Zkušební předmět   Forma zkoušky  Zahájení přípravy v učebně1)

Zahájení zkoušky

 

Ukončení zkoušky2)

 

Ukončení zkoušky v učebně
11. 4. 2018 Český jazyk a literatura písemná práce 12:00 12:35 14:30

14:35

 

2. 5. 2018 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:30

10:35

 

2. 5. 2018 Anglický jazyk písemná práce 12:15 12:30 13:45

13:50

 

3. 5. 2018 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30

9:35

 

4. 5. 2018 Anglický jazyk didaktický test 8:00 8:15 10:35

10:40