Volitelné předměty

Povinně volitelné předměty 2015/2016

 

Název Zkratka Poznámka
V-2  (jednoletý – 2 hodiny/týden)
Konverzace v anglickém jazyce KAJ KAJ1
Konverzace v anglickém jazyce KAJ KAJ2
Konverzace v anglickém jazyce KAJ KAJ3
Seminář matematiky SM SM1
Seminář matematiky SM SM2
V-3-1 (dvouletý – 2 hodiny/týden)
Seminář matematiky SM
Seminář biologie SBi SBi1
Seminář biologie SBi SBi2
Seminář dějepisu SD
V-3-2 (dvouletý – 2 hodiny/týden)
Seminář chemie SCH SCH1
Seminář chemie SCH SCH2
Seminář fyziky SF
Společenskovědní seminář SVS
Literární seminář LS
V-4-1 (pokračující ze 3. ročníku –  3 hodiny/týden)
Literární seminář LS
Seminář biologie SBi SBi1
Seminář biologie SBi SBi2
Seminář matematiky SM
V-4-2 (pokračující ze 3. ročníku –  3 hodiny/týden)
Seminář chemie SCH
Ekonomika Ek
Společenskovědní seminář SVS
V-4-3 (jednoletý – 2 hodiny/týden)
Obchodní angličtina OA OA1
Obchodní angličtina OA OA2
Cvičení fyziky CvF CvF1
Cvičení fyziky CvF CvF2
V-4-4 (jednoletý – 2 hodiny/týden)
Deskriptivní geometrie DG
Seminář dějepisu SD
Cvičení matematiky CM
Biochemie BICH

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Státní svátek

[28.10.2017]

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

[26.10.2017]

Exkurze Státní vědecká knihovna Olomouc, 4.A

[25.10.2017]

Exkurze ZSV – Muzeum Sigmunda Freuda, Příbor, třídy V4.A a 2.A

[24.10.2017]