Výchovný poradce

V čem vám může výchovný poradce pomoci?

  • při řešení osobních, výchovných i výukových problémů, v profesní orientaci
  • při zprostředkování návštěvy specializovaných pracovišť a spolupráci s různými organizacemi

Individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče:

Pondělí velká přestávka od 10.40 do 11.00
Pátek od 7.30 do 8.00
Dle dohody se studenty nebo rodiči
Kontakty:
Telefon 581 601 649
E-mail krenkova@gym.hranet.cz

Užitečné kontakty:

Pedagogicko – psychologická poradna

Informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje, řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost.

Kontakt
PPP Olomouckého kraje www.ppp-olomouc.cz
PPP Přerov e-mail ppp@ppp-prerov.cz
PPP Přerov telefon 581 217 760
Detašované pracoviště Hranice, Dům dětí a mládeže, Galašova 1746, telefon 581 604 125

Linka bezpečí

Pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)

Kontakt
Telefon 116 111 (zdarma)
E-mail pomoc@linkabezpeci.cz
Chat chat.linkabezpeci.cz

Užitečné odkazy:

1. Stránky kariérového poradenství – i studenti, kteří neuspějí u maturity, mají šanci získat bez dalšího studia celostátně platnou kvalifikaci
2. www.scio.cz
3. www. msmt.cz – Stránky minsterstva školství
4. www.novamaturita.cz
5. www.infoabsolvent.cz
6. www.burzaskol.cz
7. www.fakulta.cz
8. Informace o Informačních a poradenských střediscích (IPS) v Olomouckém kraji.
9. www.vysokeskoly.cz
9. www.atlasskolstvi.cz
10. www.KamPoMaturite.cz
11. www.vysokeskoly.com

Aktuality

Státní svátek

[28.09.2017]

23. – 26. 9. Kulturněhistorická exkurze Praha, V6.A

[23.09.2017]

22. – 25. 9. Kulturněhistorická exkurze Praha, 4.A

[22.09.2017]

Třídní schůzky SRPG, v 16.00 hod.

[20.09.2017]