Suplování:   Čtvrtek 18.1.2018

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hapalová Martina

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Změny v rozvrzích tříd:

V1.A

0.hod

LPFy

S1

(FyLa)

navíc

Jakešová Taána

 
 

1.hod

LPFy

S1

(FyLa)

navíc

Jakešová Taána

 
 

1.hod

F

   

odpadá

 

(Jk)

V4.A

0.hod

TV

Tvh

(TV1)

přesun <<

Lysák Jiří

z 19.1. (Pá) 3.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři