Aktuální zaměstnanci

ředitel
PhDr. Langer Radovan
langer.radovan@gym.hranet.cz
zástupce ředitele
Mgr. Macháček Ivo
machacekskola@seznam.cz
výchovný poradce
Mgr. Křenková Marta
krenkova@gym.hranet.cz
koordinátor ICT
RNDr. Šeiner Jiří
seiner.jiri@seznam.cz
sekretariát
Prášilová Naděžda
Ing. Vlčková Monika

gymnazium.hranice@gym.hranet.cz

monika@gym.hranet.cz

Aktuální učitelé

Mgr. Biskupová Petra (Bs) machanova.P@seznam.cz
Mgr. Hapalová Martina (Hp) hapalova.martina@seznam.cz
Mgr. Horáková Jana (Hk) horakova@gym.hranet.cz
Mgr. Horký Jiří (Hý) jirkahy@seznam.cz
Mgr. Jakešová Taťána (Jk) jakesovat@seznam.cz
Mgr. Jemelík Zdeněk (Je) jemelikz@seznam.cz
Mgr. Kolářová Dagmar (Ko) kolarox@seznam.cz
Mgr. Křenková Marta (Kř) krenkova@gym.hranet.cz
RNDr. Kubešová Dana (Kb) kube@mybox.cz
PaedDr. Lajdová Zdenka (Lj) zdenka.lajdova@iol.cz
PhDr. Langer Radovan (La) langer.radovan@gym.hranet.cz
Mgr. Lysák Jiří (Ly) lysak.jiri@seznam.cz
Mgr. Macháček Ivo (Mch) machacekskola@seznam.cz
Mgr. Malá Ludmila (Ma)
Mgr. Menšíková Jana (Mš) mensikovaj@seznam.cz
Mgr. Mlčoch Miloslav (Ml) mlcoch.miloslav@email.cz
Mgr. Mužíková Hana (Mu) hanamuzikova@centrum.cz
Mgr. Palkovská Taťána (Pa)
Mgr. Poláková Lenka (Pv) elef.lenka@seznam.cz
PaedDr. Rotreklová Martina (Ro) hw.aj@seznam.cz
Ing. Rychnovský Dušan (Rn) du.rych@post.cz
RNDr. Šeiner Jiří (Še) seiner.jiri@seznam.cz
Mgr. Odložilová Alena (Od) slovakovaa@seznam.cz
Mgr. Stodůlková Nikola (Ik) izanika@seznam.cz
Mgr. Vávrová Marie (Vá) marievavrova@seznam.cz
Ing. Vývodová Lenka (Vý) lenkavyvodova@seznam.cz
Mgr. Záchelová Pavla (Zá) Pavla.Zachelova@seznam.cz
PhDr. Zemánková Věra (Ze) zemankova.vera@gmail.com

Externí zaměstnanci gymnázia

Ing. Fliedrová Bohumila

Provozní zaměstnanci

Král Josef Sidorová Janka
Urbanová Dana

Aktuality

Státní svátek

[28.09.2017]

23. – 26. 9. Kulturněhistorická exkurze Praha, V6.A

[23.09.2017]

22. – 25. 9. Kulturněhistorická exkurze Praha, 4.A

[22.09.2017]

Třídní schůzky SRPG, v 16.00 hod.

[20.09.2017]