Cesta na LF

V pátek 27.ledna navštívila žáky Semináře chemie 3.ročníku absolventka Gymnázia a dnes studentka Lékařské fakulty MUNI Brno Klára Pavelková s projektem Cesta na LF.  Klára je členkou spolku IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Assotiations) neziskové organizace sdružující mediky po celém světě, ve svém volném čase navštěvuje střední školy a formou přednášky přibližuje středoškolákům studium medicíny a úskalí přechodu na vysokou školu, předává cenné informace o nelehkém přijímacím řízení a náročném šestiletém studiu. V průběhu poutavé přednášky Klára zodpověděla velké množství dotazů, na závěr žáky otestovala Kahoot kvízem z modelových přijímacích otázek z předmětů chemie a biologie a byla mile překvapena znalostmi žáků. Věřím, že žáky inspirovala k zodpovědnému přístupu ke středoškolskému vzdělávání a ukázala jim cestu možného budoucího studia.

Kláře děkujeme za prezentaci Lékařské fakulty a přejeme úspěšné studium!  

zapsala: Jana Horáková