Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky budou slavnostně zahájeny dne 16. 5. 2023 ve třídě V6.A v 7:55 a ve třídě 4.A v 8:10.

Maturitní zkoušky budou slavnostně ukončeny pro třídu 4.A dne 18. 5. 2023 od 17:00 do 17:20 a pro třídu V6.A 19. 5 2023 od 12:35 do 13:00.

Výuka v průběhu maturit bude probíhat od 8.05 do 11.45 hodin.