Informační schůzka pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníků

Informační schůzka pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku se bude konat ve středa 19. 6. 2024 v 16:00 v přednáškovém sále. Srdečně Vás zveme.