Antigenní testování 24. 1. 2022

[20. 01. 2022] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Antigenní testování všech (očkovaných i neočkovaných) žáků 24. 1. 2022 v 8.05 hodin

Třída Učebna Vyučující Vyučující
V1.A V1.A Horáková xxx
V2.A V2.A Vávrová xxx
V3.A V3.A Kolářová xxx
V4.A V4.A xxxxx xxx
V5.A Biochemie Palkovská xxx
V6.A V6.A/V5.A Jakubíčková Poláková
1.A MP2/JP1 Záchelová Rotreklová
2.A 2.A xxxxxx xxx
3.A 3.A Kubešová xxx
4.A 4.A Odložilová xxxx

 

Žádáme všechny žáky, aby až do konce antigenního testování daného dne nosili ochranné respirátory i ve třídě.

 

Žák se nemusí testovat, jestliže doloží,

a) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních
služeb s negativním výsledkem, nebo

b) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo
školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň
1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Aktuality

Vydání výpisů vysvědčení

[31.01.2022]

Klasifikační porada

[26.01.2022]

Školní kolo MO, kategorie B,C

[25.01.2022]

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13.00

[24.01.2022]