BEYOND THE EVERYDAY CLASS aneb JAK ANGLICKÝ TEXT PŘEVÉST DO ČEŠTINY

[3. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

V úterý 2. listopadu 2021 se na naší škole konalo školní kolo překladatelské soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školním a následně i univerzitním kole soutěže, kam ze školy postoupí dva žáci, mají účastníci za úkol přeložit z angličtiny do češtiny dva texty různých funkčních stylů (uměleckého a odborného), a to v časovém limitu 90 minut.

Přeložit text obsahově správně, výstižně a přirozeně vyžaduje souhru znalostí, dovedností, citu i nadšení. Velký zájem žáků nás nesmírně překvapil a potěšil. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků reprezentujících tři studijní ročníky.

Po skončení soutěže si žáci pochvalovali část dopoledne stráveného s angličtinou jinak než obvykle, překládání je bavilo a ocenili možnost nahlédnout do překladatelské praxe.

PT AJ

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »