Francouzština s rodilými mluvčími

[16. 12. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Zajímavé zpestření výuky francouzštiny představovala návštěva dvou studentek práva z Francie – Claire a Coralie. Přijely nás navštívit z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde tráví svůj studijní pobyt.

Studentky si pro nás připravily aktivity, pomocí kterých nám přiblížily problematiku náboženství z hlediska práva. Zkusili jsme si doplňovat právnické texty ve francouzštině, porovnat české a francouzské právo a nakonec nechyběla ani „škola hrou“, při které jsme hádali klíčová slovíčka ve hře Šibenice.

Kromě nové slovní zásoby a možnosti konverzace s rodilými mluvčími jsme si odnesli také dobrý dojem z přátelské atmosféry, kterou k nám Claire a Coralie přinesly. I přes jistou jazykovou bariéru jsme se dokázali společně zasmát a strávit velmi příjemnou hodinu, za což oběma studentkám děkujeme!

Magdaléna Kučerová, V6. A

Aktuality

Vydání výpisů vysvědčení

[31.01.2022]

Klasifikační porada

[26.01.2022]

Školní kolo MO, kategorie B,C

[25.01.2022]

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13.00

[24.01.2022]