INFORMACE PRO UCHAZEČE

[8. 01. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Vážení rodiče, milí uchazeči,

vzhledem k opatření vlády přesunujeme náš tradiční Den otevřených dveří (který byl naplánován na 12. ledna 2021) na úterý 2. 2. 2021. Doufejme, že Vás budeme moci osobně přivítat na půdě naší školy, ukázat učebny, učební pomůcky, setkat se s vyučujícími různých předmětů a pobavit se s našimi žáky. Dovolte, abychom Vám alespoň v tomto článku, který se bude stále aktualizovat, sdělili užitečné informace.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi Vám odpovíme:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková – krenkova@gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková – stodulkova@gymnaziumhranice.cz

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

V tomto článku prezentujeme naši školu a přinášíme informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. V případě významných změn a novinek budeme článek aktualizovat.

 

INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

INFORMACE O ŠKOLE: https://gymnaziumhranice.cz/nase-skola/

STUDIJNÍ OBORY

ČTYŘLETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/ctyrlete-studium-79-41-k41/

ŠESTILETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/sestilete-studium-79-41k61/

GYMNÁZIUM HRANICE – co nabízíme:

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
 1. cizí jazyk – angličtina
 2. cizí jazyk – výběr z francouzštiny, němčiny, ruštiny → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

 • Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2021
 • Do března 2021 odevzdáváte přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – osobně nebo poštou.Uchazeči používají k přihlášení formulář stanovený ministerstvem, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. (Formulář musí být vytištěn oboustranně.)

VZOR PŘIHLÁŠKY: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

ILUSTRAČNÍ TESTY:  https://prijimacky.cermat.cz/

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Šestileté studium:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.

 

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

ČTYŘLETÉ STUDIUM       1 třída

ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

 

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Pololetní prázdniny

[29.01.2021]

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

[29.01.2021]

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 29.1. 2020.

Vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí

[28.01.2021]

Uzavření hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

[22.01.2021]