INFORMACE PRO UCHAZEČE

[1. 03. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Informace o ochraně zdraví a testování na COVID-19

Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS

ILUSTRAČNÍ TESTY:  https://prijimacky.cermat.cz/

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: pondělí 3. května 2021
 2. termín: úterý 4. května 2021

Šestileté studium:

 1. termín: středa 5. května 2021
 2. termín: čtvrtek 6. května 2021

 

přijímací zkoušky harmonogram

 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021.

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

ČTYŘLETÉ STUDIUM       1 třída

ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

K R I T É R I A pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia)

kritéria_4 leté 2021

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)

Kritéria-6 leté 2021

 

 

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková – krenkova@gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková – stodulkova@gymnaziumhranice.cz


 

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

INFORMACE O ŠKOLE: https://gymnaziumhranice.cz/nase-skola/

STUDIJNÍ OBORY

ČTYŘLETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/ctyrlete-studium-79-41-k41/

ŠESTILETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/sestilete-studium-79-41k61/

GYMNÁZIUM HRANICE – co nabízíme:

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský

První cizí jazyk – anglický jazyk

Druhý cizí jazyk – výběr z jazyka francouzského, německého, ruského → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.

 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)

 

 

 

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

2. kolo volby povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

[22.04.2021]

Odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ třídním učitelům

[20.04.2021]

Uzavření hodnocení a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 do 14.00 h

[12.04.2021]

Francouzštináři natočili video o Hranicích

[11.04.2021]

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky. Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.