Informace pro žáky maturitních tříd 4.A a V6.A

[7. 05. 2020] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Ředitel školy informuje žáky tříd 4.A a V6.A, že na základě rozhodnutí MŠMT ČR je znovu obnovena přítomnost žáků posledního ročníku studia ve školách, a to od 11.5.2020 za účelem konzultací / přípravy ke společné a profilové části maturitní zkoušky. Účast žáků na těchto konzultacích je dobrovolná.

Rozpis konzultací na období 11.-15.5.2020 obdrželi žáci 4.A a V6.A od svých třídních učitelů, rozpis konzultací na další období od 18.5. pak nejpozději do 13.5.2020 obdrží stejnou cestou.

Základní podmínky přítomnosti žáků ve škole:

  1. Vyplnění formuláře Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha). Toto prohlášení budou žáci podepisovat v den příchodu do školy.
  2. Každý žák bude mít s sebou dvě ochranné obličejové roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání přenosu kapének, a sáček na uložení roušky – tyto prostředky používají žáci ve všech společných prostorách školy vč. sociálních zařízení, během konzultací se nošení roušek nevyžaduje.
  3. Všichni žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, zejména pak dodržovat požadované odstupy od ostatních.
  4. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  5. Všechny používané vnitřní prostory školy budou vybaveny předepsanými dezinfekčními prostředky, úklid a dezinfekce školy probíhá minimálně jednou denně.
  6. Žádám žáky výše zmíněných tříd, aby se v den konání konzultací zbytečně neshlukovali před školou a do budovy školy vstupovali jednotlivě při zachování odstupu nejméně 1,5 m.
  7. Žáci mohou mít s sebou svačinu a nápoje. Stravování ve školních jídelnách není po dobu konání konzultací zajištěno.

 

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Zvýšení ceny obědů

[14.05.2020]

Oznámení pro žáky a rodiče oznamujeme Vám, že Školní jídelna, tř. 1. máje 358, Hranice zvyšuje od 1. 6. 2020 ceny obědů takto: žáci 11 – 14 let                             26,- Kč žáci 15 let a více                          … pokračovat »

Online výstava studentských prací žáků Gymnázia Hranice 2020

[13.05.2020]

Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky byla zrušena pravidelná výstava studentských prací žáků naší školy v prostorách Hranického zámku plánovaná původně na červen 2020. Proto uveřejňujeme výstavu prací našich studentů touto online formou. … pokračovat »

Přístup do Office365

[7.05.2020]

OFFICE365 Všichni žáci naší školy mají zdarma přístup do internetové aplikace Office365.com pomocí uživatelského jména a hesla ze školní sítě. Tyto přihlašovací údaje jste dostali v září tohoto školního roku od svých třídních nebo  učitelů … pokračovat »

Informace pro žáky maturitních tříd 4.A a V6.A

[7.05.2020]

Ředitel školy informuje žáky tříd 4.A a V6.A, že na základě rozhodnutí MŠMT ČR je znovu obnovena přítomnost žáků posledního ročníku studia ve školách, a to od 11.5.2020 za účelem konzultací / přípravy ke společné … pokračovat »