Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

[27. 10. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
22. října 2021 upozorňujeme všechny žáky a zaměstnance školy, že s účinností ode dne 25. října 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se

zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve vnitřních prostorách školy.

Zákaz neplatí pro žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a dále pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání.

Plné znění Mimořádného opatření

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-10-2021-do-odvolani (1)

V Hranicích dne 26.10. 2021

Mgr. Ivo Macháček
zástupce ředitele školy

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »