Preventivní akce na gymnáziu Hranice

[11. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

22.září 2021 proběhla na gymnáziu v Hranicích v rámci prevence negativních jevů beseda a přednáška se strážmistrem p.Šindlerem z městské policie. Žáci třídy V3.A a 1.A se dozvěděli zajímavé informace o trestní zodpovědnosti, o postižitelnosti osob za uchovávání a distribuci návykových látek, o činnosti městské policie ale taky o možnosti použití donucovacích prostředků při zatýkání podezřelých osob. Nedílnou součástí byla i dnes aktuální kyberšikana – pořizování fotek a jiných digitálních záznamů a jejich šíření na sociálních sítích. Účastníci besedy velmi kladně hodnotili jak nové informace o daných jevech, tak i drobný vhled do právního povědomí.

FB: Beseda s městskou policií 22.9.2021
Žáci V3.A a 1.A besedovali na téma – prevence negativních jevů, právní zodpovědnost, kyberšikana.

J.Horký

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »