Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy pro školní rok 2022/2023

[15. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

Vážení rodiče, milí žáci,
od ledna 2022 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd základních škol zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední školy.

Základní informace
Kurzy se budou konat od ledna do března 2022 v budově Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, a to vždy ve čtvrtek odpoledne (16:00 – 17:30), tj. 2 vyučovací hodiny (jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).
Kurzy budou zahájeny 27. ledna 2022 a ukončeny 31. března 2022 (konkrétní učebny budou upřesněny před zahájením kurzu).

Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 8 studentů.

Termíny kurzů:

  27. 1. 3. 2. 10. 2. 17. 2. 24. 2. 3. 3. 10. 3. 17. 3. 24. 3. 31. 3.
7. roč. M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ
9. roč. ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M

Jak bude kurz probíhat?

Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.
Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů – v českém jazyce na pravopis, mluvnici, stylistiku, literaturu a porozumění textu, v matematice na typové úlohy – pro 7. třídy základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými a prostorovými tělesy; pro 9. třídy práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými a prostorovými tělesy, statistické úlohy.

V případě zhoršení epidemické situace bude kurz pokračovat dále prostřednictvím aplikace Teams.

Jak a kde se přihlásit?
Online přihlášku najdete zde: Přihláška

:

Na Vaši emailovou adresu Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a platební údaje. Bližší informace Vám rádi poskytneme v průběhu konání Dne otevřených dveří v úterý 11. ledna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

Cena kurzu

Cena kurzu je 1200 Kč v případě koupě celého balíčku (M + ČJ). V případě zájmu jen o jeden předmět (buď M, nebo ČJ) je cena kurzu 800 Kč. Platba bude probíhat bankovním převodem nejpozději do 20. ledna 2022.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Kontakt: Mgr. Ivo Macháček, tel. 581 601 649, machacek@gymnaziumhranice.cz

Dokumenty ke stažení:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

ředitel školy

 

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »