Projektový den mimo školu

[6. 10. 2021] | Uveřejnil: administrator

V pondělí 27.9.2021 proběhl pro 22 žáků semináře biologie projektový den. Navštívili jsme obec Býškovice, kde nám bývalá kolegyně Ing. Pavla Plšková připravila ekologický program, týkající se zpracování splašků a protipovodňových opatření v obci Býškovice.
Nejprve jsme zamířili na jižní konec obce, kde byla vybudována kořenová čistička na zpracování splaškové vody. Paní inženýrka nám podrobně vysvětlila princip kořenové čističky a její přínos pro zlepšení prostředí ve vesnici. Speciální rostliny na břehu vybudované nádrže spolu s řasami ve vodě rozkládají a využívají organický materiál a konkrétní biogenní prvky (např. dusík) pro svůj růst a metabolismus, čímž je splašková voda upravena k normálu a vtéká do potoka.
Stejným způsobem může kořenová čistička fungovat u rodinného nebo bytového domu a „přečištěná“ voda se může používat na mytí aut nebo splachování záchodů – v dnešní době celkem aktuální téma o hospodaření s vodou.
Obec Býškovice v minulosti 2x postihly povodně a při průtržích mračen vesnicí protékala voda z okolních polí. Proto byla vybudována nad obcí hráz (rybník), který tuto vodu zadržuje a shromažďuje a reguluje odtok množství vody do potoka protékajícího vesnicí. K tomu byly zřízeny ještě 2 suché poldry, do kterých se voda vyleje a zachytí tak první větší povodňovou vlnu, která se přirozeně vsakuje do podloží anebo je její odtok regulován do rybníka a následně do potoka. Tato soustava se ukazuje zatím jako dostatečná a v obci se voda od roku 2012 neobjevila.

Autor: Jiří Horký

Aktuality

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

[28.10.2021]

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

[27.10.2021]

26. – 27. 10. Cesta do hlubin chemie UK Praha (2 žáci)

[26.10.2021]

Pretesting FIRST 13.30. (mix žáků V6.A, 4.A, V5.A)

[21.10.2021]