Recenze na knihu z pera našeho žáka ze třídy V1.A

[17. 02. 2021] | Uveřejnil: administrator

Recenze knihy Expert v časopise Vaše literatura

Recenze knihy Expert v časopise Vaše literatura

Plody distanční výuky 

Distanční výuka jistě nenahradí klasické vyučování, ale někdy nabízí jiné možnosti uplatnění. Například slohová práce nemusí být výhradně určena pouze k ohodnocení známkou, může mít své praktické využití. Albert Cibiček, vnímavý čtenář a žák třídy V1. A, úspěšně publikoval svou recenzi v literárním časopise Vaše literatura. Gratulujeme k úspěchu a první publikační činnosti, Alberte.  

https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/7702-expert 

 

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Online workshop „Sexuální násilí a kyberšikana“, 3. A, 9.00 – 12.00

[27.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika M+, určena spádová škola

[26.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Český jazyk, žáci 4. A, V6. A

[25.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika a Anglický jazyk, žáci 4. A, V6. A

[24.05.2021]