Bobřík informatiky – rozvíjíme informatické myšlení žáků

[19. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

Jako každý rok na podzim, také v listopadovém týdnu od pondělí 15. 11. do čtvrtku 18. 11. probíhala na naší škole online soutěž zaměřená na informatické myšlení s názvem Bobřík informatiky. I letos se do soutěže přihlásilo mnoho žáků. V kategorii nejstarších žáků 3. a 4. ročníku gymnázia soutěžilo celkem 10 studentů. Nejúspěšnější byla Tereza Zápotocká se 156 body, na druhém místě pak Lukáš Brezniak se 155 body a na třetím Lukáš Zeman se 116 body. V kategorii Junior, což jsou žáci 1. a 2. ročníku střední školy soutěžilo 43 studentů. První místo obsadil Daniel Kopáčik se 159 body, za ním Ondřej Kuchař se 155 body a na třetí příčku dosáhl Onřej Burianec se 147 body. Soutěžící této kategorie byli rozděleni na dvě poloviny a je třeba podotknout, že první skupina byla velmi znevýhodněna, neboť server Bobříka byl v danou chvíli přetížený, reagoval velmi pomalu a soutěžící nestihli uložit všechny své odpovědi. Organizátoři se všem omlouvají a snažili se ihned posílit kapacitu serverů, ale zásah přesto nebyl dost rychlý, což postihlo část soutěžících. Nedá se nic dělat. Organizátoři se na příští rok jistě lépe připraví. Poslední kategorie jsou Kadeti. Tedy žáci 8. a 9. tříd. Na naší škole se této soutěže zúčastnili žáci V1. A a V2.A. A to v počtu 44 žáků. Na prvních dvou místech se se stejným počtem bodů umístila Markéta Jašíková a Antonín Krčmář se 192 body ze třídy V2.A. O příčku třetí a čtvrtou se pak dělí Jakub Konečný a Anna Margarito se 180 body. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Těšíme se na další kolo Bobříka informatiky. Speciální ústřední kolo, které se organizuje pouze pro kategorii Senior, se uskuteční na naší škole již 3. února 2022.

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »