Školní kolo překladatelské soutěže pro 2. cizí jazyk

[3. 11. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Ve středu 3. listopadu 2021 se na naší škole konalo školní kolo překladatelské soutěže pro 2. cizí jazyk, tj. pro jazyk německý a francouzský. Tato soutěž probíhá již několik let pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci. FF je zároveň garantem univerzitního kola soutěže, kterého se za naši školu zúčastní 2 studenti s nejlepším výsledkem každého z uvedených jazyků.

Studenti měli za úkol přeložit během 90 minut z cizího do mateřského jazyka  dva texty – jeden z uměleckého a jeden z odborného funkčního stylu.
Soutěže se zúčastnilo 50 % němčinářů z maturitního ročníku a 30 % francouzštinářů z různých ročníků.

Možnost účasti na této soutěži byla přínosná pro všechny, zvláště pro ty studenty, kteří přemýšlejí o studiu překladatelství a tlumočnictví.
Všem studentům děkujeme za účast a skvělé výsledky, kterými dokázali, že i přes menší hodinovou dotaci pro 2. cizí jazyk je možné si tento jazyk osvojit na vysoké úrovni.

PhDr. Věra Zemánková

 

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »