Tváře J. A. Komenského

[18. 10. 2021] | Uveřejnil: administrator

Studenti Semináře českého jazyka a literatury ze tříd 3. A a V5. A se 18. 10. 2021 zúčastnili exkurze do Muzea Komenského v Přerově.

Exkurze byla zaměřená právě na osobnost Komenského, jehož 350. výročí úmrtí jsme si vloni připomněli. Studenti se rozhodli zpracovat pojednání o působení Komenského v Přerově, o jeho pedagogických zásadách a o jeho úsilí o změnu ve společnosti.

S Mgr. Janou Trtíkovou prošli studenti edukačním programem připraveným právě k výročí Komenského. Mgr. Helena Kovářová, komenioložka, jim umožnila vstup do depozitáře muzea a tam si  měli možnost prohlédnout staré spisy – díla Komenského a různá vydání map Moravy. Exkurzi ukončila návštěva Památníku jednoty bratrské.

Studenti odcházeli s pocitem, že se o Komenském dozvěděli hodně nového a že budou pokračovat  v bádání. Ostatně, s paní Mgr. Kovářovou máme dohodnuté další setkání 15. 11. 2021.

Dr. Zdenka Lajdová

Aktuality

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

[1.12.2021]

Vyučující předmětového týmu německého jazyka vyhodnotily výsledky školního kola překladatelské soutěže. Po složitém rozhodování se vítězkou stala Markéta Malá, druhé místo obsadil Kryštof Klvaňa. Děkujeme všem účastníkům za velmi dobrou práci a blahopřejeme postupujícím do … pokračovat »

Bobřík informatiky kategorie Senior – postup do ústředního kola

[29.11.2021]

V listopadu proběhla na naší škole celonárodní soutěž Bobřík informatiky, rozvíjející algoritmické myšlení. V kategorii Senior navazují na toto kolo ještě kola ústřední, která proběhnou 3. února 2022 vždy na vybrané škole v každém ze … pokračovat »

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

Předmětový tým angličtiny děkuje všem účastníkům listopadového školního kola překladatelské soutěže za velmi zajímavé a mnohdy inspirativní čtení přeloženého uměleckého a odborného textu. Do fakultního kola FFUPOL, které se koná 4. ledna 2022 v Olomouci, … pokračovat »

MEZINÁRODNÍ ONLINE SOUTĚŽ BEST V ANGLIČTINĚ

[29.11.2021]

V pátek 26. listopadu 2021 se devatenáct našich žáků zúčastnilo mezinárodní online soutěže BEST v angličtině www.bestinenglish.org. Podstatou soutěže je, že se účastníci zaregistrují, spustí soutěžní zadání na stránce organizátora soutěže a pracují 60 minut … pokračovat »