Volba povinně volitelných předmětů 2021 – 2022

[25. 03. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Volba povinně volitelných předmětů (PVP) pro školní rok 2021/2022 

1. kolo

Žádám žáky současných tříd V4.A, 2.A, V5.A a 3.A, aby provedli volbu PVP pro školní rok 2021/2022 z přiložené nabídky PVP. Nabídku najdete na webových stránkách školy:  Studium – Dokumenty pro žáky

Způsob volby

Žáci tříd V4.A a 2.A volí jeden předmět ve skupině V-3-1 a jeden předmět ve skupině V-3-2.

Žáci tříd V5.A a 3.A volí jeden předmět ve skupině V-4-3 a jeden předmět ve skupině V-4-4.

Volitelné předměty ve skupině V-4-1 a V-4-2 pokračují z letošního školního roku.

Volbu proveďte na základě pokynů třídních učitelů nejpozději do 8.4. 2021.

Macháček Ivo

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Online workshop „Sexuální násilí a kyberšikana“, 3. A, 9.00 – 12.00

[27.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika M+, určena spádová škola

[26.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Český jazyk, žáci 4. A, V6. A

[25.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika a Anglický jazyk, žáci 4. A, V6. A

[24.05.2021]