Volby do Školské rady

[1. 10. 2020] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Informace k volbám do Školské rady Gymnázia Hranice

MŠMT ČR vydalo dne 29.10.2020 opatření obecné povahy v souladu s paragrafem 184 odst.4 písm. a) školského zákona, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Ministerstvo školství rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se posuzují i termíny nominací členů pro volby nového složení Školské rady Gymnázia Hranice i samotné termíny voleb členů.

Nové termíny:

Ukončení nominací: do 30.11.2020

Konání voleb: do 31.12.2020 (bude upřesněno)

Další informace budou následovat do 30.11.2020

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

 

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Zborovská 293, 753 01 Hranice, v souladu s ustanovením §167, odst. 4. Zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje řádné uskutečnění voleb do Školské rady výše jmenované školy s těmito termíny:

1. 10. 2020 – zahájení nominace kandidátů do školské rady Gymnázia Hranice (2 za pedagogické pracovníky školy, 2 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy

30. 10. 2020 –  ukončení nominace kandidátů do ŠRGH

11. 11. 2020 – volby 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy

11. – 25. 11. 2020 –  volby 2 zástupců za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy
11. –  25. 11. 2020 – návrh na jmenování 2 zástupců zřizovatele ve Školské radě Gymnázia  Hranice

Volby do Školské rady GH se budou konat podle Volebního řádu pro konání voleb do školských rad ve školách zřizovaných Olomouckým krajem (UR/98/68/2020 ze dne 27. července 2020).

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Návrh kandidáta – 2020 – zletilí žáci

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

2. kolo volby povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

[22.04.2021]

Odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ třídním učitelům

[20.04.2021]

Uzavření hodnocení a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 do 14.00 h

[12.04.2021]

Francouzštináři natočili video o Hranicích

[11.04.2021]

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky. Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.