Vyhlášení konkurzního řízení

[4. 04. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Oznámení o konání konkurzu

Oznámení o konání konkurzu

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
1 . G y m n á z i a , H r a n i c e , Z b o r o v s k á 2 9 3
se sídlem Zborovská 293, 753 01 Hranice, IČO 70259909

Vyhlášení konkurzního řízení

Aktuality

Vydání výpisů vysvědčení

[31.01.2022]

Klasifikační porada

[26.01.2022]

Školní kolo MO, kategorie B,C

[25.01.2022]

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13.00

[24.01.2022]