Vyhlášení konkurzního řízení

[4. 04. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
1 . G y m n á z i a , H r a n i c e , Z b o r o v s k á 2 9 3
se sídlem Zborovská 293, 753 01 Hranice, IČO 70259909

Vyhlášení konkurzního řízení

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

2. kolo volby povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

[22.04.2021]

Odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ třídním učitelům

[20.04.2021]

Uzavření hodnocení a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 do 14.00 h

[12.04.2021]

Francouzštináři natočili video o Hranicích

[11.04.2021]

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky. Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.