Vyhlášení konkurzního řízení

[4. 04. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Oznámení o konání konkurzu

Oznámení o konání konkurzu

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
1 . G y m n á z i a , H r a n i c e , Z b o r o v s k á 2 9 3
se sídlem Zborovská 293, 753 01 Hranice, IČO 70259909

Vyhlášení konkurzního řízení

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Státní svátek – Den české státnosti

[28.09.2021]

Seminář Biologie – Projektový den mix žáků 3.A a V5.A od 9.00

[27.09.2021]

24. – 27. 2021 Exkurze Praha 4.A

[24.09.2021]

Přednáška Městská policie Hranice – učebna Biochemie, třídy 1.A a V3.A

[22.09.2021]

Přednáška Městská policie Hranice se bude konat v učebně Biochemie: 8.05 – 9.35 třída 1.A Horáková/ Macháček 10.00 – 11.30 třída V3.A Kubešová/ Jakubíčková