Výstava betlémů v Galerii M+M

[21. 12. 2021] | Uveřejnil: administrator

Není hezčí zakončení kalendářního roku než návštěva Galerie M+M s výstavou betlémů. Stalo se tak v pondělí 20. prosince a akce se mohly zúčastnit třídy V3. A a 2. A, které ten den mají estetické výchovy výtvarnou a hudební.
Obsah výuky byl naplněn pro obě zaměření. Studenti byli obeznámeni s tradicí vzniku betlémů, dále si v galerii prohlédli nejrůznější materiál, z něhož se betlémy tvoří. Nejvíce zaujal betlém z kamene, jenž se jevil studentům jako velmi atraktivní.
Nezahálela ani sekce hudební – na klavír zahrály studentky Michaela Rodrová ze třídy V3. A a Linda Straková ze třídy 2. A, ostatní studenti zpívali české koledy.
Děkujeme paní A. Musilové, jež pro studenty Gymnázia Hranice prodloužila výstavu o jeden den.
Tým EV

Aktuality

Vydání výpisů vysvědčení

[31.01.2022]

Klasifikační porada

[26.01.2022]

Školní kolo MO, kategorie B,C

[25.01.2022]

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13.00

[24.01.2022]