Výtvarné projekty k životnímu prostředí v němčině

[12. 12. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Studenti němčiny třídy V6.A pod vedením paní učitelky Zemánkové v průběhu měsíce listopadu výtvarně zpracovali projekty, které se věnují komplikované problematice životního prostředí. Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupinka pojala práci svým originálním způsobem a každá také kladla při tvorbě důraz na téma z jiného úhlu pohledu.

Celkově se projekty velmi povedly, všichni si jejich tvorbu užili a každý jistě ocení možnost si tyto práce prohlédnout na nástěnce v učebně JP1.

Kryštof Klvaňa

Aktuality

Vydání výpisů vysvědčení

[31.01.2022]

Klasifikační porada

[26.01.2022]

Školní kolo MO, kategorie B,C

[25.01.2022]

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13.00

[24.01.2022]