Maturantka se „nebojí myslet“!

[26. 01. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Naše studentka z maturitního ročníku, Klára Vašinová, se zúčastnila filosofické soutěže pro středoškolské studenty „Nebojme se myslet“. A jak dopadla? Svým filozofickým textem ve formě úvahy získala krásné šesté místo! Blahopřejeme!

Cílem tohoto projektu, který každoročně pořádá Filozofická fakulta UP v Olomouci, je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia. Studenti by měli prokázat schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru.

Sdílet článek na facebooku

Aktuality

Online workshop „Sexuální násilí a kyberšikana“, 3. A, 9.00 – 12.00

[27.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika M+, určena spádová škola

[26.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Český jazyk, žáci 4. A, V6. A

[25.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika a Anglický jazyk, žáci 4. A, V6. A

[24.05.2021]