2. UNESCO

 

Domovská stránka
Nahoru
Slepá mapa 1
Slepá mapa 2
Znám chráněná území 1?
Znám chráněná území 2?
Samostatná práce

 

 

Mapa Památky Unesco Biosférické rezervace

UNESCO

V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jedná se mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví, do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými hodnotami. V současné době Seznam světového dědictví obsahuje více než 750 kulturních a přírodních památek. Československo přistoupilo k úmluvě v roce 1990 (č.159/1991 Sb.).

Mapa:
 

Menu

V ČR do seznamu památek UNESCO byly postupně zapsány památky:

 • 1. Český Krumlov (historický střed města)

 • 2. Praha (historické jádro města)

 • 3. Telč (historický střed města)

 • 4. Zelená Hora (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého)

 • 5. Kutná Hora (historický střed města s gotickou katedrálou Svaté Barbory
                            a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci)

 • 6. Lednicko – Valtický areál

 • 7. Kroměříž (zámek a zahrady)

 • 8. Holašovice (architektura selských staveb)

 • 9. Litomyšl (renesanční zámek)

 • 10. Olomouc (sousoší Nesvětější trojice)

 • 11. Brno (vila Tugendhat)

 • 12. Třebíč (židovské město a bazilika Sv. Prokopa)

Menu

Praha - Pražský hrad Praha - Chrám sv. Petra a Pavla Praha - Staroměstské náměstí Olomouc - sousoší Nejsvětější trojice

Lednicko - valtický areál (Zámek Lednice)

Telč Kroměříž - zámek

Kroměříž - zahrady

Velkou šanci na zapsání na seznam UNESCO mají:

 • renesanční domy ve Slavonicích

 • skalní sochařský soubor M. B. Brauna v areálu Betléma nedaleko zámku Kuks na Trutnovsku

 • papírna ve Velkých Losinách a další

Slavonice

sochařský soubor
  M. B. Brauna
Velké Losiny - papírna  

 

Z hlediska mezinárodního lze také vymezit biosférické rezervace (BR).

Jsou vyhlašovány v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra.

Jedná se o reprezentativní území světa, většinou větších rozměrů, se zachovalými ekosystémy.

V ČR byly biosférickými rezervacemi vyhlášeny tyto oblasti:

 • I.  Bílé Karpaty

 • II. Pálava

 • III.Krkonoše

 • IV. Šumava

 • V. Křivoklátsko

 • VI. Třeboňsko

 

Souhrnný přehled

Z hlediska ochrany krajiny rozlišujeme území velkoplošná a maloplošná.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti jsou území velkoplošná.

Do maloplošných řadíme: národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

Ochranou životního prostředí se zabývají nejen státní instituce, ale i nevládní organizace a ekologické aktivity.

Z hlediska mezinárodního se jedná o biosférické rezervace, vytváří se seznam světového dědictví pod patronací UNESCO, značné úsilí vyvíjí organizace WWF (Světový fond na ochranu přírody), Natura 2000 a mnohé další.

Menu      Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz