2. Pohyby Země

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

Základní pohyby 1. Keplerův zákon 2. Keplerův zákon Sklon zemské osy Zdánlivý pohyb Slunce

Tvar a velikost Země

Úvaha o kulatosti Země se objevovala  v pracích Pythagora, Aristotela nebo Eratosthena a dalších.
Naše Země není zcela kulatá, je zploštělá na pólech.

Jedním z tvarů, kterým lze charakterizovat Zemi, je geoid. Jedná se o fyzikální těleso, geometricky nepravidelné, které ve všech místech má povrch kolmý ke směru gravitace. Využívá se v astronomii a při nivelačních pracích.

V kartografii se používá rotační elipsoid, který vzniká rotací elipsy kolem osy.

Rotační elipsoid, který nahrazuje částečně geoid a nejlépe se k němu přimyká, se nazývá referenční elipsoid.

Pro běžnou potřebu se využívá referenční koule o poloměru R = 6 378 km.

Samostatná práce: 

Z atlasu zjistěte základní poznatky o Zemi.

Odpovědi

Základní pohyby Země

 • oběžný pohyb kolem Slunce

 • rotace kolem vlastní osy

 • další pohyby:

  • precese (rotační pohyb zemské osy)

  • nutace (kmitavý pohyb zemské osy)

Pohyby planet a některé další zákonitosti platící ve vesmíru popsali Jan Kepler a Isaac Newton.

 

Jan Kepler

Isaac Newton

Menu

1. Keplerův zákon  

Planety se pohybují po elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

 

Vytvořte aspoň 5 otázek které souvisí s pohybem Země kolem Slunce.

Menu

Otázky:


1. Za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce?
365 dnů, 5 hodin, 48 min a 45,7 s = 1 tropický rok (přibližně 365,25 dne)
2. Jaká existuje souvislost s občanským životem?
jednou za 4 roky je přestupný rok, který je o 1 den delší
3. Jak dlouhá je oběžná dráha Země kolem Slunce?
939,2 mil. km
4. Jaká je průměrná vzdálenost Země a Slunce?
149,6 mil. km
5. Jaká je průměrná rychlost oběhu?
29,8 km/s
6. Kdy je naše Země Slunci nejblíže a nejdále?
nejblíže 3.1., nejdále 5. 7.
7. Jak se nazývá místo, ve kterém je naše Země Slunci nejblíže?
perihelium
8. Jak se nazývá místo, ve kterém je naše Země Slunci nejdále?
afélium
9. Jaká je vzdálenost Země a Slunce v přísluní?
147 mil. km
10. Jaká je vzdálenost Země a Slunce v odsluní?
152 mil. km


(Kliknutím na otázku se zobrazí odpověď)

2. Keplerův zákon

Plochy opsané průvodičem planety za jednotku času jsou stejné.

Kliknutím na obrázek se spustí animace

Co vyplývá z 2. Keplerova zákona? Vytvořte závěr.

Závěr:

Nestejnoměrná rychlost planety. V  blízkosti přísluní (perihelia) se pohybuje rychleji, v blízkosti odsluní (afélia) pomaleji. Čím blíže ke Slunci, tím se planeta pohybuje rychleji.

Menu

Data:

 • Rychlost v přísluní: 30,3 km/s

 • Rychlost v odsluní: 29,3 km/s

 • Vzdálenost ZS v přísluní (periheliu) je 147 mil. km

 • Vzdálenost Země Slunce v odsluní (afeliu) je 152 mil. km

 

Sklon  a směr zemské osy

Sklon a směr zemské osy k rovině oběžné dráhy je prakticky stálý a neměnný  a činí  66,5o (66o 33´).

Sklon zemské osy ke kolmici na oběžnou dráhu je  23,5o (23o 27´).

Existuje zde nějaká souvislost sklonu zemské osy se zeměpisnými souřadnicemi?

Obratník Raka, obratník Kozoroha, severní polární kruh, jižní polární kruh.

V oblastech od polárních kruhů k pólům:

1) Slunce nevychází v různě dlouhých obdobích nad obzor. Jedná se o období polární noci.

 • Severní polární kruh: 21.12. (24 hodin)

 • Severní pól: 23.9. - 21.3. (179 dnů)

2) Slunce nezapadá v různě dlouhých obdobích pod obzor. Období polárního dne.

 • Severní polární kruh: 21.6. (24 hodin)

 • Severní pól: 21.3. - 23.9. (186 dnů)

Jaké jsou důsledky oběhu Země kolem Slunce v souvislosti se sklonem zemské osy k rovině ekliptiky?

 • Změna úhlu dopadu slunečních paprsků.

 • Střídání ročních období.

 • Nestejná délka dne a noci v různých zeměpisných šířkách.

Co ovlivňuje střídání ročních období a co ovlivňuje intenzitu ročních období?

Sklon zemské osy má vliv převážně na střídání ročních období a oběh Země na intenzitu jednotlivých ročních období.

Menu

Zdánlivý pohyb Slunce

Slunce vykonává zdánlivý pohyb mezi 23,5°s.š. a 23,5° j.š..

Dny rovnodennosti a slunovratu nepřipadají vždy na stejné datum a mění se ± 1 den.

Kliknutím na obrázek se spustí animace

Příklad:
Vytvořte správné pětice.
Základní situace: Nacházíte se na severní polokouli v oblasti 50° s.š.

21.6.

A

Slunce vrcholí na rovníku 

A

Zimní slunovrat

A

Výška Slunce nad obzorem je 16,5o

A

Končí polární den na severním pólu

B

21.12.

B

Slunce vrcholí na obratníku Raka

B

Podzimní rovnodennost

B

Výška Slunce nad obzorem je 63,5o

B

Polární den na severním polárním kruhu

C

23.9.

C

Slunce vrcholí na obratníku Kozoroha

C

Letní slunovrat

C

Výška Slunce nad obzorem je 50o

C

Končí polární noc na severním pólu

D

21.3.

  D

Jarní rovnodennost

  D

Polární noc na severním polárním kruhu

Odpovědi

Menu      Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz