3. Rotace Země

 

Domovská stránka
Nahoru
Příklady

 

 

Rotace Země Čas místní Čas pásmový Čas letní Datová hranice

Rotace Země

Země se otáčí kolem zemské osy od západu na východ a důsledkem tohoto pohybu jsou:

 • střídání dne a noci

 • pohyb těles (Slunce a hvězd) po hvězdné sféře

Otočení kolem zemské osy se nazývá hvězdný den. Trvá: 23 hodin, 56 minut a 4 sekundy.

Otočení vzhledem ke Slunci se nazývá střední sluneční den a trvá 24 hodin.

(Pro zájemce: vysvětlete pojem pravý sluneční den a určete v čem se liší od středního slunečního dne)

Na základě tohoto pohybu lze rozlišit několik časů:

 • Čas místní

 • Čas pásmový

 • Čas letní (smluvní)

Menu

Čas místní

Místní čas je čas libovolného místa na Zemi.

Místa ležící na stejném poledníku mají stejný místní čas, protože Slunce vrcholí (kulminuje) vždy nad určitým poledníkem.

Úhlová rychlost otočení je 15o/hod, to znamená že o 1o se naše Země otočí za 4 minuty. Jestliže na 15o v.d. je 21 hodin tak na 16o v.d. je o 4 minuty více, tj. 21 hodin a 4 minuty.

Otázky:

 •  Kdy se využíval místní čas?

 •  Setkáte se v současnosti s využitím místního času? 

Nyní se v běžné praxi místní čas prakticky nevyužívá.

Příklad 1

Kolik hodin místního času je v Jindřichově Hradci (15° v.d. 49° s.š.), ,jestliže v Cordobě (5° z.d. 38° s.š.) je 21oo h místního času?

a. 19:40 h b. 22:20 h c. 20:20 h d. 21:40 h

Příklad 2

V Jindřichově Hradci  (15o v.d. 49o s.š.) je 21oo h místního času. Kolik hodin místního času je v Cordobě  (5o z.d. 38o s.š.)?

 a. 19:40 h   b. 22:20 h   c. 20:20 h   d. 21:40 h

Odpovědi 1a 2      Menu

Čas pásmový

Využíván v mnoha zemích světa.

Naše Země je teoreticky rozdělena  na 24 časových pásem lišících se  o 1 hodinu.

Čas v časovém pásmu se řídí místním časem poledníku, který násobkem 15 poledníku ( 0, 15, 30 atd.).

Při přechodu do sousedního  časového pásma ležícího východně  posouváme čas o 1 hodinu dopředu, při přechodu na západ posouváme čas o 1 hodinu dozadu.

Londýn - Greenwich

Časová pásma se v praxi nedodržují. Jsou vytvářena s ohledem na hranice států či oblastí v daných státech.

Porovnej na mapě časových pásem: USA, Kanadu, Rusko atd., srovnej s  Čínou.

Prakticky  se používá asi 40 pásem.

Časová pásma Evropy:

 • Světové (Západoevropské)

 • Středoevropské

 • Východoevropské

 • Moskevské

 

Příklad 3

Které státy Evropy mají světový čas?

Příklad 4

Do kterého časového pásma náleží většina států Evropy?

Odpovědi 3 a 4    Menu

Čas letní (smluvní)

V některých státech světa, především evropských, se zavádí čas letní, který se předchází o 1 hodinu vůči času pásmovému. Zavádí se od konce března do konce října (každý rok je stanoveno jiné datum).

Pro přemýšlivé:

V kolik hodin budete měřit průměrnou teplotu vzduchu 25.6.?

Menu

 Datová hranice

 Modelová situace:

Představte si, že máte k dispozici letadlo, které krouží kolem severního pólu. (Doba obletu je zanedbatelný časový okamžik). Při každém průletu časovým pásmem posouváte čas na hodinkách o 1 hodinu (podle časových pásem) a při překročení 24 hodiny (půlnoci) měníte datum.

Příklad 5

Je 10. října 2005. Letíte ze západu na východ.

 • Kolikátého bude, jestliže obletíte severní pól 1x , 10x, 20x.

 • Co se stane, jestliže budete neustále létat okolo severního pólu? (Už máte po maturitě?Nebo jste již v důchodě?)

Odpověď 5

Příklad 6

Je 10. října 2005. Letíte z východu na západ.

 • Kolikátého se vrátíte po 1 obletu a kolikátého po 10 obletu?

 • A co třeba po 3000 obletech?

Navrhněte řešení této absurdní situace.

Odpověď 6

Datová hranice

Je to myšlená čára, při jejímž přechodu z východu na západ přidáváme jeden den, při přechodu ze západu na východ jeden den ubíráme.

Prochází přibližně 180 poledníkem a vyhýbá se obydleným územím.

Menu     Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz