Test 1

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

 

A. Vyberte z daných pojmů ty, které zde logicky nenáleží:     

1.

a. kupa 

d. kaldera

b. vulkán

e. moréna

c. skalní hřib 

f. lávový příkrov

2.

a. polje

d. meandr

b. škrapy 

e. ron

c. terasa

f. delta

3. a. abraze

d. liman       

b. kosa

e. příboj

c. obří hrnec

f. proudnice

4. a. kaldera 

d. trog        

b. moréna  

e. fjord    

c. kar         

f. ponor

5. a. závrt 

d. vyvěračka

b. terasa

e. stalagmit

c. škrapy 

f. delta

  

Správné řešení       Zpět

B. U obrázku 1, 2, 3 pojmenujte tvary označené písmeny a, b. U obrázků 4, 5, 6 napište název útvaru.

1.a.

4.

1.b.
2.a.

5.

2.b.
3.a.

břeh

6.

3.b.

břeh

C. U daných nepravdivých vět nahraďte jedno slovo druhým tak, že daná věta bude pravdivá (slova pište malými písmeny a nepoužívejte zápor):

1. Pahorkatiny mají výškovou členitost 150 – 300 m.

2. Podle relativní výšky dělíme reliéf na nížiny a vysočiny.

3. Vnější síly se nazývají endokrinní.

4. Švýcarský Jura je pohoří vrásové, Karpaty pohoří kerno-zlomové, Vihorlat pohoří sopečné.

5. Rušivá činnost moře při pobřeží se nazývá příboj.

6. Oceánské pánve jsou mělké sníženiny v oceánech, příkladem je Angolská  pánev.

Zpět

D. Vytvořte správné uspořádané dvojice (např: 1a, 2b, 3d…).

  sediment

  exogenní

  permafrost

  hypocentrum 

  eolické 

  meandr 

a) ohnisko

b) větrné

c) vnější

d) dlouhodobě zmrzlá půda

e) zákruta

f) usazenina

Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 26.12.2005 12:48:52

 webmaster@webvyuka.olportal.cz