Test 2

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

Test 2

Odpovědi nevpisujte do počítače, ale na papír nebo do sešitu.

1. Zemětřesení lze zaznamenat přístrojem nazývaným ...........................

2. Antiklinála je ...................... část vrásy.

3. Útvary Říp a Kunětická hora jsou lávové..........................

4. Na dolním toku řeky převládá ................... eroze a ..................., řeka vytváří ............. (zákruty), při ústí do moře může vytvářet ....................

5. Pohybem ledovce vzniká údolí tvaru .......................

6. Nová zemská kůra vzniká v místě .............................., mezi Evropou a Amerikou se nachází........................., jehož nejznámější částí je ostrov........................ nebo ................ostrovy.

7. Nejmladší sopka na území ČR je ............................, která se nachází poblíž města Cheb.

8. Procesy snižující a obnažující zemský povrch se nazývají.............................

9. Původní říční údolí přemodelovaná ledovcem s vysokými a strmými břehy se nazývají........................ Na severní polokouli se nachází převážně v......................... , na jižní polokouli např na ..........................

10. Horotvorná činnost neboli.........................

11. Hrásť je typická pro pohoří.......................

12. Jezera na Šumavě vznikla ....................... činností.

13. Jak se říká kamenům, původem ze Skandinávie, nacházející se na severní Moravě?

14. Ledovce dělíme na ledovce ........................a ledovce.............................

15. Magmatické těleso utuhlé pod zemským povrchem se nazývá ....................... nebo .....................

16. Dlouhodobě zmrzlá půda neboli ..........................

17. Typ reliéfu s mírně členitým reliéfem, s výškovou členitostí nepřesahující 30 - 150 m, se nazývá............................

18. Zemětřesení dělíme na...................,  ........................ a .............................

19. Zemětřesení měříme ve stupnici......................... nebo .............................

20. Nížiny vytvořené vátými písky se nazývají....................., nížiny vznikající po odtátí ledovce se nazývají ...............................

21. Místo pod zemí, kde vzniká zemětřesení, se nazývá..................................

22. Zarovnané stupňovitě uspořádané plošiny pokryté štěrky a písky jako pozůstatek původního dna koryta řeky se nazývají.....................................

23. Pro které oblasti jsou typické eolické tvary reliéfu?

24. Šelfové oblasti jsou tvořeny............................ kůrou.

Správné řešení 1       Zpět

Práce s atlasem

1. Největší sopečnou horou je .................... Loa, ležící na ..................... Je vysoká více než 10 000 m. Její vrchol dosahuje .... ........................m.n.m.

2. Nejhlubším místem Atlantského oceánu je...................... s hloubkou ..................., nejhlubším místem Indického oceánu je ......................... s hloubkou ....................

3. Asi nejznámější vulkanické jezero USA se nazývá ..................ležící ve státě...........

4. Kras je název pohoří ve státě .........................

5. Výbuch sopky ..................., nedaleko města Neapol v Itálii v roce................., zničil město........................ a město Herculaneum.

6. Nejhlubší depresí na pevnině je hladina ..................... v Jihozápadní Asii nacházející se v hloubce asi ............................

7. Sníženiny zemského povrchu většinou kruhovitého tvaru se nazývají ................... Mezi Španělskem a Afrikou se nachází.............................., mezi hřbetem Honšú a Kjúšú -Palauský se nachází ...........................

8. Doplňte k daným sopkám stát a nadmořskou výšku:

  • Citlaltépetl ..........................

  • Etna ....................................

  • Mt. Rainier...........................

  • Sangay................................

Správné řešení 2       Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz