Test 1

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

 Pohyby Země - test 1

1.  Vesmír vznikl asi před……mld. lety  
a.  b. 2 c. 15   d.  50
2.  Menší tělesa obíhající kolem hvězdy po protáhlých eliptických drahách se nazývají
a.  komety b.  planetky c. meteority d. měsíce
3. Mezi Velké planety nenáleží
a.  Uran a Neptun b. Jupiter a Uran c. Neptun a Jupiter d. Mars a Jupiter

4. Střední vzdálenost Země - Slunce také vyjadřuje    

a. astronomickou jednotku  

b. světelný rok  

c. paprsek

d. parsek

5.  Rovina oběžné dráhy Země kolem Slunce se nazývá      

a. afelium b. perihélium  c. precese d. ekliptika

 6. Období trvající 365 dnů, 5 hodin, 48 minut a 45,7 sekundy se nazývá

a. občanský rok  b. tropický rok c. přestupný rok  d. světelný rok

 7.  Minimální příliv můžeme také nazývat přílivem     

a. skočným

b. hluchým c. stojatým d. slepým

 8. O jaké období se jedná, je-li Měsíc mezi Zemí a Sluncem            

a. 1. čtvrť b. 3. čtvrť c. nov d. úplněk

 9. Pojem barycentrum vyjadřuje

a. střední vzdálenost Země - Měsíc

b. společné těžiště soustavy Země - Měsíc, které leží uvnitř Měsíce

c. společné těžiště soustavy Země - Měsíc, které leží mimo Zemi a Měsíc

d. společné těžiště soustavy Země - Měsíc, které leží uvnitř Země

10. Důsledkem rotace Země je                  

a. pohyb těles po hvězdné sféře

c. střídání ročních období

b. sklon zemské osy k rovině oběžné dráhy

d. intenzita ročních období

Zpět

 

 

 


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz