Test 2

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

 Pohyby Země - test 2

1.  21.3. končí polární den na    
a. severním polárním kruhu  

c. jižním polárním kruhu  

b. severním pólu  

d. jižním pólu

2.   Doplňte správnou trojici odpovědí:  Planety se pohybují po ... málo  odlišných od ... ,  v jejichž jednom společném ... je Slunce
a. kružnicích, elips, středu      

c. kružnicích, středu, ohnisku 

 b. elipsách, kružnic, středu 

d. elipsách, kružnic, ohnisku

3. Vzdálenost Země Slunce v periheliu a rychlost Země v periheliu činí 
a. 147 mil.km, 29,3 km/s 

c. 149 mil.km, 29,8 m/s

b. 147 mil.km, 30,3 km/s 

d. 147 mil.km, 30,3 m/s

4. Na 58° j.š. lze zažít polární noc přibližně v období         

a. 14.3 - 28.3 b. 16.9. - 30.9. c. 14.12. - 28.12. d. nikdy

5. Slunce vrcholí (kulminuje) na rovníku během jednoho kalendářního roku 

a. dvakrát  21.12. a 21.6.

c. jednou 21.6.  

b. dvakrát 21.3. a 23.9.  

d. dvakrát 21.3. a 21.9.

 6. Kolik hodin místního času je v Jindřichově Hradci  15°v.d. 49°s.š.,  jestliže v Cordobě   5°z.d.  38° s.š  je 21:00 h místního času       

a. 19:40 h b. 22:20 h c. 20:20 h d. 21:40 h

 7. Při přechodu datové hranice z východu na západ    

a. ponecháváme stejné datum 

c. ubíráme 1 den 

b. přidáváme 1 den 

d. ubíráme 1 hodinu

 8. Mezi státy mající světový čas náleží

a. Velká Británie a Francie         

c. Portugalsko a Velká Británie   

b. Velká Británie a Rakousko  

d. Polsko a Slovensko

 9. Doba, která uplyne mezi dvěma po sobě jdoucími odlivy je           

a. 24 h 50 minut b. 12 h 25 minut c. 6 h 12 minut d. přesně 24 h

10. Období zimy na severní polokouli je.... než na jižní polokouli

a. kratší a intenzivnější

c. delší a mírnější

b. delší a intenzivnější 

d. kratší a mírnější

Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz