Anglický jazyk

Úvod

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka na naší škole je plně aprobovaná a má velmi vysokou úroveň. O její kvalitě svědčí také počet studentů, kteří každoročně úspěšně vykonávají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Studenti jsou v rámci každého ročníku rozděleni podle úrovně do 4 skupin po přibližně 15 studentech. Výuka a procvičení jazyka je tak velmi intenzivní.

Vyučující
  • Mgr. Pavla Záchelová – vedoucí předmětové komise anglického jazyka
  • Mgr. Alena Odložilová
  • PaedDr. Martina Rotreklová
  • Ing. Lenka Vývodová

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

Počet hodin:

1. ročník – 3 2. ročník –  3 3. ročník – 4 4. ročník – 5

Šestileté studium

Počet hodin:

1. roč. – 3 2. roč. – 3 3. roč. – 3 4. roč. – 3 5. roč. – 4 6. roč. – 5

Nahoru

Učebnice

Úroveň Elementary a Pre-intermediate

Úroveň Intermediate a Upper-intermediate

Další učebnice angličtiny

Příprava k maturitě

Slovníky

Gramatika

Doporučená literatura ke studiu

Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny

Časopisy

Anglická literatura v různých úrovních

Anglická literaturaAnglická literatura
Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Projekt Comenius

Projekt Comenius
Užitečné odkazy
1.BBC Learning English

Nahoru

Aktuality

2. kolo volby povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

[22.04.2021]

Odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ třídním učitelům

[20.04.2021]

Uzavření hodnocení a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 do 14.00 h

[12.04.2021]

Francouzštináři natočili video o Hranicích

[11.04.2021]

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky. Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.