Anglický jazyk

Úvod

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka na naší škole je plně aprobovaná a má velmi vysokou úroveň. O její kvalitě svědčí také počet studentů, kteří každoročně úspěšně vykonávají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Studenti jsou v rámci každého ročníku rozděleni podle úrovně do 4 skupin po přibližně 15 studentech. Výuka a procvičení jazyka je tak velmi intenzivní.

Vyučující
  • Mgr. Pavla Záchelová – vedoucí předmětové komise anglického jazyka
  • Mgr. Alena Odložilová
  • PaedDr. Martina Rotreklová
  • Ing. Lenka Vývodová

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

Počet hodin:

1. ročník – 3 2. ročník –  3 3. ročník – 4 4. ročník – 5

Šestileté studium

Počet hodin:

1. roč. – 3 2. roč. – 3 3. roč. – 3 4. roč. – 3 5. roč. – 4 6. roč. – 5

Nahoru

Učebnice

Úroveň Elementary a Pre-intermediate

Úroveň Intermediate a Upper-intermediate

Další učebnice angličtiny

Příprava k maturitě

Slovníky

Gramatika

Doporučená literatura ke studiu

Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny

Časopisy

Anglická literatura v různých úrovních

Anglická literaturaAnglická literatura
Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Projekt Comenius

Projekt Comenius
Užitečné odkazy
1.BBC Learning English

Nahoru

Aktuality

Státní svátek – Den české státnosti

[28.09.2021]

Seminář Biologie – Projektový den mix žáků 3.A a V5.A od 9.00

[27.09.2021]

24. – 27. 2021 Exkurze Praha 4.A

[24.09.2021]

Přednáška Městská policie Hranice – učebna Biochemie, třídy 1.A a V3.A

[22.09.2021]

Přednáška Městská policie Hranice se bude konat v učebně Biochemie: 8.05 – 9.35 třída 1.A Horáková/ Macháček 10.00 – 11.30 třída V3.A Kubešová/ Jakubíčková