Dokumenty pro žáky

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2021 – 2022 ve formátu pdf

nabídka volitelných předmětů 2021 – 2022

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v pdf formátu

čestné_prohlášení
Žádost o uvolnění žáka v pdf formátu

Nepřítomnsot žáka pdf

Žádost o uvolnění žáka v doc formátu

Nepřítomnost žáka word

Aktuality

Online workshop „Sexuální násilí a kyberšikana“, 3. A, 9.00 – 12.00

[27.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika M+, určena spádová škola

[26.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Český jazyk, žáci 4. A, V6. A

[25.05.2021]

Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky Matematika a Anglický jazyk, žáci 4. A, V6. A

[24.05.2021]