Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2022

Pravidla pro konání maturitní zkoušky v roce 2021:   Způsob ukončení studia maturitní zkouškou 2021-22.pdf

 

 

 

Maturitní zkouška 2021

MŠMT na základě doporučení validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise ministerstva přistoupilo k úpravě hranice úspěšnosti didaktického testu z matematiky z původních 33 % na 27 %. Viz odkaz.

https://cermat.cz/aktuality/aktualita/329-tiskova-zprava-vysledky-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-radnem-terminu-jarniho-zkusebniho-obdobi-2021

Ústní část profilových zkoušek se koná 1. 6. 2021 – 3. 6. 2021

Antigenní testování na COVID 19 pro maturitní ročníky se koná v pondělí 31. 5. 2021 v 9.00 hodin

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni

https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_platne-zneni_28-4-2021.pdf

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_dodatek_28-4_2021.pdf

 

Maturitní ročníky – didaktické testy

– před zahájením DT z matematiky a cizího jazyka 24.5.2021 je nutné antigenní testování na COVID 19

– antigenní testování na COVID 19  pro žáky konající DT z matematiky začíná 7.25

– antigenní testování na COVID 19 pro žáky konající DT z anglického jazyka začíná 12.55

– testy a seznamy žáků budou nachystány v příslušné učebně konání DT

 

Podmínky pro účasti na didaktických testech z důvodu epidemické situace

– antigenní test ve škole, nebo žák

– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

–  absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

–  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na didaktických testech.

Úpravy maturitní zkoušky 

Důležité vybrané aktuální změny na základě dokumentu MŠMT  „Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021“ ze dne 10.3.2021

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 4. června 2021.

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.

Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými.

Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze:
– pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).
Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku.

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Související úkony

Změna termínů konání DT změní data v přihlašování k mimořádnému termínu, zveřejnění výsledků školám, podávání žádostí o přezkoumání nebo přihlašování k podzimnímu termínu. Vše upraví připravované OOP.

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT  (vloženo 4.4. 2021)

MZ_kriteria_hodnoceni_2021 DT

Dojde k posunutí termínu možnosti předání certifikátů z mezinárodních jazykových zkoušek v případě nahrazení jedné zkoušky z cizího jazyka, a to až do lhůty 5 dní před termínem ústní zkoušky s tím, že bude postačovat doložení průkazného dokladu o splnění zkoušky.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky vydáno nejpozději dne 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny volna k přípravě na maturitní zkoušky.

maturitní zkouška metodika16 03 2021

Způsob ukončení studia maturitní zkouškou ve školním roce 2020 – 2021 bude nově zveřejněn.

V dopise NÚŠI je uveden postup na stažení didaktických testů z minulých let

Dopis NÚŠI-informace pro SŠ-InspIS SETmobile-2.2.2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020 – 2021

Nové termíny

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Matematika – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:30

Závěrečná administrace:                    10:30 – 10:35

Anglický jazyk – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       13:30

Úvodní administrace:                         13:30 – 13:45

Zahájení zkoušky:                              13:45

Ukončení zkoušky                             15:45

Závěrečná administrace:                    15:45 – 15:50

Český jazyk a literatura – didaktický test  25.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             9:40

Závěrečná administrace:                    9:40 – 9:45

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek: kategorie SPUO-1  (navýšení časového limitu pro konání zkoušky o 25%

Matematika – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             11:05

Závěrečná administrace:                    11:05 – 11:10

Anglický jazyk – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       13:30

Úvodní administrace:                         13:30 – 13:45

Zahájení zkoušky:                              13:45

Ukončení zkoušky                             16:20

Závěrečná administrace:                    16:20 – 16:25

Český jazyk a literatura – didaktický test  25.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:05

Závěrečná administrace:                    10:05 – 10:10

———————————————————————-

Matematika rozšiřující – didaktický test  26.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:45

Závěrečná administrace:                   10:45 – 10:50

—————————————————–

Mimořádné termíny  konání didaktických testů 7.7. – 9.7. 2021

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění,

——————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019 – 2020

 Matematika+  – Didaktický test  3.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       9:00

Úvodní administrace:                         9:00 – 9:15

Zahájení zkoušky:                              9:15

Ukončení zkoušky                             11:45

Závěrečná administrace:                    11:45 – 11:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla hodnocení žáků -maturitní zkouška

Matematika – Didaktický test  1.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:15

Závěrečná administrace:                    10:15 – 10:20

 

Anglický jazyk – didaktický test  1.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       13:00

Úvodní administrace:                         13:00 – 13:15

Zahájení zkoušky:                              13:15

Ukončení zkoušky                             15:05

Závěrečná administrace:                    15:05 – 15:10

 

Český jazyk a literatura – didaktický test  2.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             9:30

Závěrečná administrace:                    9:30 – 9:35

 

 Matematika+  – Didaktický test  3.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       9:00

Úvodní administrace:                         9:00 – 9:15

Zahájení zkoušky:                              9:15

Ukončení zkoušky                             11:45

Závěrečná administrace:                    11:45 – 11:50

Aktuality

Mikulášský turnaj 2021

[5.12.2021]

Dne 3.12. proběhl na naší škole tradiční Mikulášský turnaj ve volejbalu. Utkání mezi jednotlivými týmy byly velmi vyrovnané a napínavé. Členové vítězného družstva se mohou po celý školní rok pyšnit titulem Mistr gymnázia. Za své … pokračovat »

Ples gymnázia – změna termínu

[4.12.2021]

Na základě nejasné situace okolo pořádání kulturních a společenských akcí se ruší tradiční maturitní ples, který se měl konat v sobotu 29. ledna 2022. Nový termín je stanoven na sobotu 26. března 2022.    

Druhé místo v krajském kole Chemické olympiády

[3.12.2021]

V pátek 3.prosince se konalo Krajské kolo chemické olympiády kategorie A, na základě úspěšného řešení školního kola si zajistila postup Klára Pavelková ze třídy V6.A. Letošní 58. ročník byl realizován prezenční formou na Univerzitě Palackého … pokračovat »

PIŠKVORKY a 5. místo

[2.12.2021]

V úterý 30. listopadu se konalo regionální (kraj Olomoucký + Moravskoslezský + Zlínský) kolo olympiády v piškvorkách, kam po předchozím triumfu v oblastním kole postoupil i tým z našeho gymnázia, a to ve složení: Tereza … pokračovat »