Maturitní zkouška

Úpravy maturitní zkoušky 

Důležité vybrané aktuální změny na základě dokumentu MŠMT  „Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021“ ze dne 10.3.2021

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 4. června 2021.

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.

Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.

Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými.

Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze:
– pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).
Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku.

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Související úkony

Změna termínů konání DT změní data v přihlašování k mimořádnému termínu, zveřejnění výsledků školám, podávání žádostí o přezkoumání nebo přihlašování k podzimnímu termínu. Vše upraví připravované OOP.

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT  (vloženo 4.4. 2021)

MZ_kriteria_hodnoceni_2021 DT

Dojde k posunutí termínu možnosti předání certifikátů z mezinárodních jazykových zkoušek v případě nahrazení jedné zkoušky z cizího jazyka, a to až do lhůty 5 dní před termínem ústní zkoušky s tím, že bude postačovat doložení průkazného dokladu o splnění zkoušky.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky vydáno nejpozději dne 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny volna k přípravě na maturitní zkoušky.

maturitní zkouška metodika16 03 2021

Způsob ukončení studia maturitní zkouškou ve školním roce 2020 – 2021 bude nově zveřejněn.

V dopise NÚŠI je uveden postup na stažení didaktických testů z minulých let

Dopis NÚŠI-informace pro SŠ-InspIS SETmobile-2.2.2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020 – 2021

Nové termíny

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

Matematika – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:30

Závěrečná administrace:                    10:30 – 10:35

Anglický jazyk – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       13:30

Úvodní administrace:                         13:30 – 13:45

Zahájení zkoušky:                              13:45

Ukončení zkoušky                             15:45

Závěrečná administrace:                    15:45 – 15:50

Český jazyk a literatura – didaktický test  25.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             9:40

Závěrečná administrace:                    9:40 – 9:45

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek: kategorie SPUO-1  (navýšení časového limitu pro konání zkoušky o 25%

Matematika – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             11:05

Závěrečná administrace:                    11:05 – 11:10

Anglický jazyk – didaktický test  24.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       13:30

Úvodní administrace:                         13:30 – 13:45

Zahájení zkoušky:                              13:45

Ukončení zkoušky                             16:20

Závěrečná administrace:                    16:20 – 16:25

Český jazyk a literatura – didaktický test  25.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:05

Závěrečná administrace:                    10:05 – 10:10

———————————————————————-

Matematika rozšiřující – didaktický test  26.5. 2021

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:45

Závěrečná administrace:                   10:45 – 10:50

—————————————————–

Mimořádné termíny  konání didaktických testů 7.7. – 9.7. 2021

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění,

——————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019 – 2020

 Matematika+  – Didaktický test  3.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       9:00

Úvodní administrace:                         9:00 – 9:15

Zahájení zkoušky:                              9:15

Ukončení zkoušky                             11:45

Závěrečná administrace:                    11:45 – 11:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla hodnocení žáků -maturitní zkouška

Matematika – Didaktický test  1.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             10:15

Závěrečná administrace:                    10:15 – 10:20

 

Anglický jazyk – didaktický test  1.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       13:00

Úvodní administrace:                         13:00 – 13:15

Zahájení zkoušky:                              13:15

Ukončení zkoušky                             15:05

Závěrečná administrace:                    15:05 – 15:10

 

Český jazyk a literatura – didaktický test  2.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       8:00

Úvodní administrace:                         8:00 – 8:15

Zahájení zkoušky:                              8:15

Ukončení zkoušky                             9:30

Závěrečná administrace:                    9:30 – 9:35

 

 Matematika+  – Didaktický test  3.6. 2020

Zahájení administrace v učebně:       9:00

Úvodní administrace:                         9:00 – 9:15

Zahájení zkoušky:                              9:15

Ukončení zkoušky                             11:45

Závěrečná administrace:                    11:45 – 11:50

Aktuality

2. kolo volby povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

[22.04.2021]

Odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ třídním učitelům

[20.04.2021]

Uzavření hodnocení a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 do 14.00 h

[12.04.2021]

Francouzštináři natočili video o Hranicích

[11.04.2021]

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky. Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.