Matematická olympiáda kategorie B klauzurní kolo v Přerově – Brezniak M., Cibiček A., Burianec O.

Datum / čas
24. ledna 2023
Celý den