Strategické cíle

Hlavním strategickým cílem je modernizace Gymnázia Hranice ve všech ohledech – modernizace vyučovacího procesu i vybavení školy. Měla by se stát atraktivní, aktivní a inovativní vzdělávací institucí 21. století. Měla by být školou, ve které to žije, která se nebojí změn a dovede pružně reagovat na nové, mnohdy nečekané výzvy.

Strategické cíle v oblasti výuky:

  • učit žáky kriticky myslet
  • učit žáky komunikovat, vyjadřovat se, formulovat své myšlenky
  • učit žáky spolupracovat v týmu
  • pomoci žákům vybrat budoucí kariéru (s ohledem na potřeby trhu práce)
  • rozvíjet funkční gramotnosti žáků (matematickou, čtenářskou, digitální, jazykovou, sociální, přírodovědnou, finanční, pohybovou)
  • rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky
  • klást důraz na samotný průběh vzdělávání
  • rozvíjet kompetence žáků k celoživotnímu učení
  • co nejvíce propojit teorii s praxí

Aktuality

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

[28.10.2021]

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

[27.10.2021]

26. – 27. 10. Cesta do hlubin chemie UK Praha (2 žáci)

[26.10.2021]

Pretesting FIRST 13.30. (mix žáků V6.A, 4.A, V5.A)

[21.10.2021]