Vize školy

Škola je atraktivní vzdělávací institucí 21. století s aktivními žáky i pedagogy. Využívá inovativní vzdělávací metody za pomoci moderní techniky a vybavení. Škola spolupracuje s mnoha vnějšími partnery, zejména se základními a vysokými školami v regionu. Žáci chodí do školy rádi a vytvářejí si k ní dlouhodobý kladný vztah. Ve výuce je kladem důraz na samotný průběh učení. Při hodnocení jsou akcentovány formativní prvky, zpětná vazba a individuální pokrok každého žáka. Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů, k práci v týmu. Učí se rozpoznat své silné stránky a správně rozhodnout o budoucí profesní kariéře. Výuka respektuje individuální potřeby žáků, mezi učiteli a žáky jsou nastavena a dodržována pravidla komunikace na základě vzájemného respektu. Ve škole panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i zaměstnanci se cítí bezpečně, příjemně a svobodně.

Aktuality

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

[28.10.2021]

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

[27.10.2021]

26. – 27. 10. Cesta do hlubin chemie UK Praha (2 žáci)

[26.10.2021]

Pretesting FIRST 13.30. (mix žáků V6.A, 4.A, V5.A)

[21.10.2021]