Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021

 

14.4                  – 1. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2020/2021, čtyřleté studium

15.4.                – 2. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2020/2021, čtyřleté studium

16.4.                 – 1. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2020/2021, šestileté studium

17.4.                – 2. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2020/2021, šestileté studium

13.5. – náhradní termín přijímacích zkoušek (čtyřleté, studium)

14.5. – náhradní termín přijímacích zkoušek (šestileté studium)