DOfE

DOfE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DOfE).

Program DOfE je celosvětový program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Smyslem programu je povzbudit mladé lidi ve všestranném seberozvoji, podporovat u nich cílevědomost a schopnost   překonávat výzvy a překážky. 

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň dostatečně motivující cíl ve 3 oblastech – rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví. Těmto činnostem se následně věnuje pravidelně alespoň 1 hodinu týdně po určitou dobu (podle zvolené úrovně 3 měsíce až 1,5 roku) a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle. Cíle mohou být různé – důležité je, aby jejich plnění účastníka bavilo a aby ho rozvíjely. Veškeré plnění aktivit si každý účastník zaznamenává sám do zvláštní aplikace. Čtvrtým úkolem je absolvovat spolu s ostatními účastníky programu dobrodružnou expedici – výpravu do neznámé oblasti.

Úspěšní absolventi programu se zúčastní závěrečné ceremonie, kterou pořádá Národní kancelář DOfE. Zde obdrží pamětní odznak a z rukou významných osobností převezmou mezinárodně uznávaný certifikát. 

Více informací najdete na webu https://www.dofe.cz/