Projekt Občan

Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí, že vedle demokracie zastupitelské existuje také
demokracie participativní. Učí se tomu přímou zkušeností – tak, že se zaměří na jeden konkrétní problém ve svém okolí, který právě oni považují za důležitý. O tomto problému a o jeho řešení sbírají a třídí informace, učí se kulturně komunikovat mezi sebou a dospělými. Uvažují o možných řešeních,vybírají jedno z nich a navrhují pro toto řešení akční plán. Celý postup zaznamenávají v dokumentační části a vytvářejí portfolium.
Svoji práci prezentují na úrovni města, regionu, popřípadě na celostátním setkání.

I. Školní rok 2003 – 2004: projekt „Starosti s nutností aneb kam s tím?“

Třída V1.A řešila problém nedostatku veřejných WC ve městě a jejich nedostatečného značení.

II. Školní rok 2004 – 2005: projekt „A co děti mají si kde hrát?“

Třída V2.A se zabývala množstvím, stavem a možnostmi rozšíření a oprav dětských hřišť v Hranicích.

III. Školní rok 2005 – 2006: projekt „Radniční schody skoro do nebe.“

Třída V2.A se zabývala možností zpřístupnění staré radniční věže pro možnost vyhlídky na město Hranice a její okolí. Tento projekt byl zpracován ve formě prezentace.

Prezentace projektu
IV. Školní rok 2006-2007: projekt „Naše kapsy = odpadkové koše?“

Třída V1.A se zabývala nedostatkem odpadkových košů v našem městě. Studenti se zajímali o stav košů, vývoz odpadu, údržbu a obnovu košů v našem městě. Dále je pak zajímala finanční náročnost této služby.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

V. Školní rok 2007-2008: projekt „Do 15 můžeš, od 15 chceš, aneb my si chceme hrát.“

Třída V2.A se zabývala stavem dětských hřišť a sportovišť v našem městě.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

VI. Školní rok 2008-2009: projekt „Oprava parku aneb zapomeň na alkohol a trávu, my chceme park pro zábavu.“

Třída V1.B se zabývala stavem parku u Sokolovny v našem městě.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

VII. Školní rok 2010-2011: projekt „Budiž světlo! O veřejném osvětlení v Hranicích“ a projekt „Přímá volba prezidenta“

Třída V2.A se zabývala stavem veřejného osvětlení v našem městě. projekt byl uveden na 14. celostátní prezentaci v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Studenti tříd V4.A a V4.B se v tomto roce zúčastnili pilotážního projektu Občan pro střední školy s prezentací Přímá volba prezidenta. Svou prezentaci předvedli také v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Prezentace projektu
III. Školní rok 2011 – 2012: projekt „Kde domov můj“

Prezentace Projektu ObčanVe dnech 8. a 9. června 2012 proběhla v Praze celostátní prezentace Projektu Občan, kterou organizovalo občanské sdružení CIVITAS – Cz.

Žáci třídy V2. A pod vedením PaedDr. Zdenky Lajdové pracovali ve školním roce 2011 – 2012 na zpracování projektu, který naznali Kde domov můj? Zabývali se možností realizovat v Hranicích výstavbu psího útulku. Útulek by měl být situován do místní části Hranic Rybáře.

Žáci zjišťovali historii podobného zařízení v Hranicích . Zkoumali, jak problém umístění zatoulaných psů řeší v jiných, stejně velkých, městech v republice. Zabývali se alternativními možnostmi, jak se o zatoulané psy postarat, a v neposlední řadě je zajímalo, zda se v blízké době bude útulek Hranicích stavět.

V rámci realizace projektu žáci hovořili se starostkou města, navštívili odbor OŽP na MěÚ v Hranicích, oslovili zastupitele i bývalé provozovatele útulku, provedli ve městě anketu a setkali se s autorem stavebního projektu. Všechna svá zjištění shrnuli v dokumentační části svého projektu a vytvořili i elektronickou prezentaci.

Projekt Kde domov můj? žáci s velkým úspěchem prezentovali v Praze. Vzhledem k vysoké úrovni zpracování projektu nás oslovila výkonná ředitelka Civitas-Cz Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. s žádostí, abychom prezentaci projektu natočili v prostorách Senátu Parlamentu ČR jako instruktážní video pro pedagogy, kteří by chtěli na Projektu Občan se svými žáky pracovat.

Dne 15. června 2012
PaedDr. Zdenka Lajdová