Fotogalerie školy

Areál školy a zabezpečení studentů

Gymnázium Hranice je umístěno takřka ve středu města, v dosahu městské hromadné dopravy, cca 20–25 minut chůze z hlavního vlakového i autobusového nádraží. Součástí areálu školy je vlastní budova školy a přístavba tělocvičny.

Stravování je zabezpečeno ve školní jídelně na tř. 1. máje nebo ve školní jídelně ZŠ Šromotovo náměstí (cca 5 minut chůze).

V současné době se ve škole nachází 16 učeben, z toho 3 odborné – chemie, fyzika a biochemie. Dále 2 jazykové posluchárny a jedna jazyková učebna vybavená počítači, biologická a fyzikální laboratoř, kreslírna, učebna hudební výchovy, 2 tělocvičny, posilovna, dvě učebny informatiky a knihovna.

V lednu roku 2002 byla zahájena výuka tělesné výchovy v nové přístavbě moderně vybavené tělocvičny, studenti i zaměstnanci mohou využívat i nově zřízeného FIT-centra. Součástí přístavby tělocvičny jsou i dva kabinety (tělesné výchovy, výchovného poradce) a dvě nové učebny.

V roce 2006 byl realizován rozvod počítačové sítě do všech učeben a kabinetů, žáci tak mají možnost připojení k Internetu ve všech třídách a odborných učebnách, mohou také pracovat s interaktivními tabulemi.

V roce 2017 byly vyměněny okna a vstupní dveře. Budova školy také dostala nový kabát.

Budova školy 2018
Budova školy 2018

Do budovy školy je zajištěn bezbariérový vstup.