Projekt Erasmus Plus

Logo Erasmus
„FRANCOUZŠTINA NA GYMNÁZIU HRANICE“
Bližší informace o projektu naleznete také v sekci Předměty – Francouzský jazyk

Je nám potěšením všem oznámit, že naše Gymnázium Hranice uspělo ve výběrovém řízení na dvouletý projekt Erasmus Plus KA1.

Z celkem 358 podaných žádostí bylo schváleno pouze 58 a naše škola bodově uspěla na 4. místě. Díky tomuto projektu budeme moci žákům nabízet francouzštinu jako druhý cizí jazyk!

Projekt s názvem „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ zcela moderně a inovativně přistupuje k rozšiřování jazykových a metodologických kompetencí u vyučujícího francouzského jazyka a k rozšíření tak nabídky studia o další cizí jazyk.

Všichni studenti se na našem gymnáziu povinně učí anglický jazyk a jako druhý volitelný jazyk se v tuto chvíli nabízí německý a ruský. Gymnázium však chce žákům od příštího školního roku nabídnout jeden z nejdůležitějších jazyků nejen Evropské unie, ale i OSN, UNESCO, NATO – francouzský jazyk, tak aby žáci zvýšili nejen své jazykové, ale v budoucnu i pracovní kompetence.

Ambicí projektu je zabezpečit další vzdělávání učitele francouzského jazyka zaměřené na zvýšení jeho jazykové a metodické kompetence.
Projekt si klade za cíl proškolit na jazykovém kurzu ve Francii učitele francouzštiny moderním a interaktivním způsobem. Dílčím cílem je nashromáždit ze zahraničí aktuální metodiky, didaktické materiály a především, aby se účastník kurzu seznámil s moderními, atraktivními vyučovacími metodami, které francouzští lektoři běžně používají. Účastník kurzu bude schopen veškeré znalosti a vědomosti implementovat do své výuky.

Dlouhodobým přínosem bude zvýšení prestiže školy v tomto regionu s nabídkou dalšího cizího jazyka, odborně proškolený vyučující a jeho implementace moderní metodologie do výuky.

Mgr. Nikola Stodůlková

Francouzština na Gymnáziu Hranice-leták 2015.pdf, 896 kB

Ukázka inzerce-Hranický deník 2015

SUF clanek scan (1)

10 dobrých důvodů proč se učit francouzsky
1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě

Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie sdružuje 68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, který je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, která zajišťují kurzy francouzštiny pro více než 750 000 osob.

2. Jazyk, který pomáhá najít si práci

mezinárodním trhu práce. Znalost francouzštiny otevírá dveře francouzských společností nejen ve Francii, ale také ve všech frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností světa a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským partnerem.

3. Jazyk a kultura

Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Umět francouzsky znamená získat možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále. Francouzština je jazykem Victora Huga,
Molièra, Leopolda Sendara Senghora, Edith Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo Zinedina Zidana.

4. Jazyk na cesty

Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními znalostmi francouzštiny je mnohem příjemnější a snazší poznat Paříž a jednotlivé francouzské regiony (od přívětivého Azurového pobřeží přes drsné pobřeží Bretaně až po zasněžené vrcholky Alp), porozumět kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života. Francouzština je také velmi užitečná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku a Seychellách.

5. Jazyk pro studium na francouzských univerzitách

Znalost francouzštiny umožňuje studovat na věhlasných francouzských univerzitách a technických vysokých školách, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací instituce v Evropě a ve světě. Studenti, kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské vlády na postgraduální studium ve Francii ve všech dostupných oborech a získat tak mezinárodně uznávaný diplom.

6. Jazyk mezinárodních vztahů

Francouzština je zároveň pracovním i oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a mnohých mezinárodních právních institucí. Francouzština je taktéž jazykem tří měst, v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.

7. Jazyk, který otevírá dveře do světa

Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Znalost francouzštiny umožňuje komunikaci s frankofonními lidmi na všech kontinentech a díky velkým mezinárodním mediálním stanicím, které vysílají ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale), pak nabízí možnost být vždy dobře informován.

8. Jazyk, který se příjemně studuje

Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se francouzsky naučíte zábavným způsobem, a to v jakémkoli věku. Velice rychle lze také dosáhnout úrovně,
která vám umožní ve francouzštině komunikovat.

9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků

Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších jazyků, především románských (španělštiny, italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.

10. Jazyk lásky a rozumu

Učit se francouzsky představuje především radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného jazyka, který je často nazýván jazykem lásky. Francouzština je také jazykem analytickým, který utváří a rozvíjí kritické myšlení, což je velice užitečné při debatách a vyjednáváních.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.