Online výstavy

2. místo ve výtvarné soutěži Univerzity Karlovy

Dne 30.1. se náš žák Josef Kývala z V5.A zúčastnil vyhlášení výtvarné soutěže na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, organizované CVH Malach. Jeho vlastnoručně nakreslený komiks obsadil 2. místo v kategorii Starší žáci a studenti. Úkolem účastníků bylo vytvořit komiks nebo nějaké jiné výtvarné dílo na základě nahrávek s pamětníky 2. světové války z vizuálních archivů.

I. pololetí 2022/2023 ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Lenky Trantírkové

Přinášíme malou ukázku výtvarných prací našich studentů a studentek za I. pololetí školního roku 2022/2023. Vybraná díla budete moci vidět i naživo v rámci závěrečné výstavy školy v Galerii Severní křídlo zámku. Vernisáž se uskuteční ve středu 7. 6. 2023 od 17 h, výstava pak potrvá až do 25. 6. 2023. 

Výstava prací žáků Gymnázia Hranice 2022 – pod vedením Mgr. Jany Segeťové

Výstava Gympl life byla slavnostně zahájena vernisáží 8. 6. 2022 v 17.00 v Galerii Severní křídlo zámku. Studenti se představili v duchu oslav 150. výročí Gymnázia Hranice, které proběhlo v září 2021. Pracovali pod vedením Mgr. Jany Segeťové nejrůznějšími technikami od kresby, malby a kombinované techniky až po keramiku a prostorové práce. Na instalaci výstavy a její doplnění vlastními fotografiemi se podílel i bývalý učitel naší školy Miloslav Mlčoch. Pan Mlčoch také připravil podklady pro online výstavu.

Výstava prací žáků a absolventů Gymnázia Hranice ke 150. výročí založení školy 2021 – pod vedením Mgr. Raisy Pavelové

Výstava se uskutečnila ve dvoraně Hranického zámku v červnu 2021. Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky nebylo možné výstavu slavnostně zahájit. Zájemci, kteří nestihli navštívit výstavu přímo v areálu zámku si mohou díla našich studentů a absolventů prohlédnout zde na této webové stránce. Děkujeme paní Raise Pavelové a panu Miloslavovi Mlčochovi za přípravu a instalaci výstavy. Také děkujeme našim žákům a absolventům za zapůjčení jejich děl. Všem návštěvníkům pak přejeme příjemný zážitek při prohlížení těchto stránek.

Online výstava studentských prací žáků Gymnázia Hranice 2020 – pod vedením Mgr. Ludmily Malé a Mgr. Miloslava Mlčocha

Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky nebylo možné provést výstavu ve dvoraně Hranického zámku, proto jsme pro Vás připravili On-line výstavu studentských prací. Děkujeme panu Miloslavovi Mlčochovi za vytvoření fotografií prací žáků, a také děkujeme autorům vybraných obrázků. Všem návštěvníkům pak přejeme příjemný zážitek při prohlížení těchto stránek.

Práce žáků 1. A

Práce žáků 2. A

Práce žáků V1. A

Práce žáků V2. A

Práce žáků V3. A

Práce žáků V4. A

Práce žákyně Zuzany Witoszové (nezávislá výtvarnice)

Online výstava fotografií žáků Gymnázia Hranice 2020 pod vedením RNDr. Jiřího Šeinera

Témata:

  1. přírodní detail
  2. detail architektury
  3. západ slunce

Práce žáků V4. A a 2. A