Online výstavy

Výstava prací studentů a studentek Gymnázia Hranice 2023 pod vedením Mgr. Lenky Trantírkové

Výstava představuje kreativní práce z průběhu školního roku 2022/2023 tříd V1. A, V2. A, V3. A, V4. A, 1. A a 2. A, dále projekty vybraných tříd pro závěrečnou výstavu a díla inspirovaná principy tvorby pana Radovana Langera, jako připomínku této významné osobnosti Hranic a gymnázia. Poděkování za přípravu podkladů pro online podobu výstavy patří panu Mlčochovi.

1) O MARII

2) POHLEDNICE – SADY ČS. LEGIÍ

3) VZPOMÍNKA

4) PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM, …

5) PRO LINDU…

6) NAŠE SLUNEČNÍ SOUSTAVA

7) DÍLA Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU A DOMÁCÍ PRÁCE

1) O MARII

Výtvarná sekce třídy 2. A si pro vás připravila něco trošku interaktivního – edukační listy k soše Olbrama Zoubka O Marii, kterou můžete vidět na nádvoří hranického zámku. Edukační listy si můžete stáhnout zde:

01_Olbram Zoubek_Vyvodova, Zabojnikova

02_Olbram Zoubek_Smidova, Spilkova

03_Olbram Zoubek_Kuncova

04_Olbram Zoubek_Bitter, Posoldova

05_Olbram Zoubek_Belan, Pavlik, Pazdera, Schon

2) POHLEDNICE – SADY ČS. LEGIÍ

Žáci/kyně V1.A a V2.A pro vás připravili v rámci výtvarného plenéru originální pohlednice Sadů Čs. legií. V elektronické podobě je naleznete níže ke stažení a pro jejich odeslání můžete využít např. aplikaci České pošty www.pohledniceonline.cz.

Další pohlednice

3) VZPOMÍNKA

„Cesta směřuje pouze k jedné věci –⁠⁠ najít úplně nejjednodušší tvar, kterým bych mohl vyjádřit svou podstatu, svůj způsob malování, svoji techniku, svoje témata a doufám, že bod té pravé podstaty a nejjednodušší věci se mi podaří nalézt.“

Radovan Langer, 2016

V průběhu roku se v rámci výtvarné výchovy vybrané třídy věnovaly tématu památky na pana Radovana Langera. Každá třída zpracovala téma jinou výtvarnou technikou. Inspirací jim byla samotná svoboda ve výtvarném umění, ale především abstraktní tvorba pana Langera. V květnu komise z řad učitelů/lek gymnázia vybrala několik děl pro prezentaci na závěrečné výstavě: keramické vzpomínkové plakety, linoryty použité pro nástěnný kalendář gymnázia, objekty z rámů a digitálně upravené fotografie.

4) PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM, …

Téma si zvolila výtvarná sekce třídy V3. A a je velmi širokého charakteru, tudíž si pod ním každý představil něco jiného. Ať už má spojitosti se školou, zda se nám podaří nebo naopak nepodaří odmaturovat, vidiny budoucnosti i minulosti nebo někdy vcelku i pesimistické až morbidní myšlenky, které někteří ztvárnili.

Každý obraz vyjadřuje nějaký příběh. Podaří se vám naleznout skrytý význam?

Co byste si jako první představili vy?

Přišel jsem, viděl jsem, …

… neměl jsem.

 … odpromoval jsem.

… (ne)odmaturoval jsem.

… viděl, přišel jsem. Jsem.

… prozřel jsem.

… cítil jsem váhu svých činů.

… plakal jsem.

… vyspěl jsem.

…  zkameněl jsem.

5) PRO LINDU…

Kniha je plná skvělých komiksů, se kterými si dali práci studenti/ky výtvarné sekce třídy V4. A. Celé příběhy pro vás návštěvníky online výstavy však zůstanou tajemstvím… Můžete alespoň nahlédnout do útržků z nich… Komiksy jsou určené jen pro jejich spolužačku Lindu, aby jí vynahradili čas, který s nimi ve škole nemohla toto pololetí strávit.

6) NAŠE SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Tento projekt představuje planety, které značí něco, co studenty/ky výtvarné sekce třídy 1. A charakterizuje povahou, vzhledem či něčím co je pro ně to nejdůležitější. Při tvorbě návrhů a samotných výtvorů originalita vždy vyzařovala a studenti/ky během tvoření objevovali i nové umělecké směry. I přes všechny chyby se planety staly realitou.

7) DÍLA Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU A DOMÁCÍ PRÁCE

Tato část online výstavy je ukázkou prací vybraných tříd z průběhu školního roku 2022/2023. Někteří/é studenti/ky do výběru přidali i své domácí práce.

2. místo ve výtvarné soutěži Univerzity Karlovy

Dne 30.1. se náš žák Josef Kývala z V5.A zúčastnil vyhlášení výtvarné soutěže na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, organizované CVH Malach. Jeho vlastnoručně nakreslený komiks obsadil 2. místo v kategorii Starší žáci a studenti. Úkolem účastníků bylo vytvořit komiks nebo nějaké jiné výtvarné dílo na základě nahrávek s pamětníky 2. světové války z vizuálních archivů.

I. pololetí 2022/2023 ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Lenky Trantírkové

Přinášíme malou ukázku výtvarných prací našich studentů a studentek za I. pololetí školního roku 2022/2023. Vybraná díla budete moci vidět i naživo v rámci závěrečné výstavy školy v Galerii Severní křídlo zámku. Vernisáž se uskuteční ve středu 7. 6. 2023 od 17 h, výstava pak potrvá až do 25. 6. 2023. 

Výstava prací žáků Gymnázia Hranice 2022 – pod vedením Mgr. Jany Segeťové

Výstava Gympl life byla slavnostně zahájena vernisáží 8. 6. 2022 v 17.00 v Galerii Severní křídlo zámku. Studenti se představili v duchu oslav 150. výročí Gymnázia Hranice, které proběhlo v září 2021. Pracovali pod vedením Mgr. Jany Segeťové nejrůznějšími technikami od kresby, malby a kombinované techniky až po keramiku a prostorové práce. Na instalaci výstavy a její doplnění vlastními fotografiemi se podílel i bývalý učitel naší školy Miloslav Mlčoch. Pan Mlčoch také připravil podklady pro online výstavu.

Výstava prací žáků a absolventů Gymnázia Hranice ke 150. výročí založení školy 2021 – pod vedením Mgr. Raisy Pavelové

Výstava se uskutečnila ve dvoraně Hranického zámku v červnu 2021. Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky nebylo možné výstavu slavnostně zahájit. Zájemci, kteří nestihli navštívit výstavu přímo v areálu zámku si mohou díla našich studentů a absolventů prohlédnout zde na této webové stránce. Děkujeme paní Raise Pavelové a panu Miloslavovi Mlčochovi za přípravu a instalaci výstavy. Také děkujeme našim žákům a absolventům za zapůjčení jejich děl. Všem návštěvníkům pak přejeme příjemný zážitek při prohlížení těchto stránek.

Online výstava studentských prací žáků Gymnázia Hranice 2020 – pod vedením Mgr. Ludmily Malé a Mgr. Miloslava Mlčocha

Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky nebylo možné provést výstavu ve dvoraně Hranického zámku, proto jsme pro Vás připravili On-line výstavu studentských prací. Děkujeme panu Miloslavovi Mlčochovi za vytvoření fotografií prací žáků, a také děkujeme autorům vybraných obrázků. Všem návštěvníkům pak přejeme příjemný zážitek při prohlížení těchto stránek.

Práce žáků 1. A

Práce žáků 2. A

Práce žáků V1. A

Práce žáků V2. A

Práce žáků V3. A

Práce žáků V4. A

Práce žákyně Zuzany Witoszové (nezávislá výtvarnice)

Online výstava fotografií žáků Gymnázia Hranice 2020 pod vedením RNDr. Jiřího Šeinera

Témata:

  1. přírodní detail
  2. detail architektury
  3. západ slunce

Práce žáků V4. A a 2. A