Projekt Erasmus+ 2023

Naše škola oslavuje úspěch! Získali jsme prestižní grant od programu Erasmus+ pro realizaci projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“. Žádost, kterou jsme podali v lednu 2023, byla schválena v rámci programu KA122, který podporuje krátkodobé mobility pro žáky a zaměstnance školy.

V rámci projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“ se zaměřujeme na prohloubení znalostí o Evropské unii a propagaci jejích institucí. Velmi nás těší, že budeme mít možnost uskutečnit dvě zahraniční mobility do Belgie a Chorvatska pro 30 žáků a 7 učitelů.

Spolupracovat budeme s významnými partnery, včetně Evropského parlamentu v Bruselu, Gimnazijem Eugena Kumičiće v Chorvatsku, Eurocentrem v Ostravě a dalšími organizacemi, které zastupují Evropskou unii. Těšíme se na spolupráci s těmito odborníky a nadšenými lidmi z celého kontinentu.

Naši žáci, zapojení do projektových aktivit, provedou komparaci mezi Českem a Chorvatskem, dvěma partnerskými zeměmi s odlišnými fázemi členství v EU. Dále vytvoří digitální únikovou hru a online soutěž o Evropské unii pro žáky základních škol a naváží spolupráci se zástupci regionálních organizací EU a Evropského parlamentu v Bruselu. V rámci projektu budou také spolupracovat se Studentským parlamentem naší školy.

Zapojením studentů do evropských aktivit posílíme jejich aktivní sociální a občanskou angažovanost a zároveň zvýšíme povědomí o fungování evropských institucí a jejich politiky jak na naší škole, tak v místním regionu. Projekt bude podporovat inkluzi, environmentální udržitelnost a rozvíjet digitální i jazykové kompetence žáků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce ČR. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

Úniková hra o Evropské unii

Entry to the escape game about the European Union in English

Escape Game – European Union in English

Vstup do únikové hry o Evropské unii v českém jazyce

Úniková hra o Evropské únii v českém jazyce

Projektové aktivity

Evropský den mnohojazyčnosti – říjen 2023

Jazyky jsou bránou do Evropy, jak jsme si uvědomili během září a října díky projektu Erasmus Plus. Naši žáci se zúčastnili workshopů na toto téma. Měli možnost se setkat s pracovníkem DG Translation (Evropská komise), účastnili se online přednášek vedených překladateli a tlumočníky evropských institucí, sledovali přímý přenos debaty o budoucnosti EU, a dokonce odjeli do Olomouce na Speak Dating, kde mohli hovořit s rodilými mluvčími.  

Je potřeba si uvědomit, že pro Evropskou unii jsou cizí jazyky zásadní. EU má celkem 24 oficiálních jazyků, což odráží bohatství a rozmanitost kultur v Evropě. Právě proto je důležité, aby naše mladé generace získávaly dovednosti v různých jazycích, které nám umožní efektivně komunikovat a spolupracovat v globálním kontextu a budovat mosty mezi národy. Jsme přesvědčeni, že pokračování v podpoře a rozvoji cizích jazyků naší školou je významným přínosem pro budoucnost Evropy. 

Soutěž o nejlepší logo projektu – říjen – listopad 2023

Soutěž log pro projekt Erasmus+ s názvem Mladí občané Evropy má svého vítěze. Z celkem 85 log nakonec studenti naší školy vybrali jako nejlepší logo Kláry Braunerové ze 2.A.🥇. Vítězce blahopřejeme a ostatním žákům děkujeme za práci a zapojení.

Mobilita Brusel – prosinec 2023

V pondělí 11. 12. se 24 studentů a paní učitelky Stodůlková a Bittalová vydali na výjezd v rámci projektu Erasmus+ do Bruselu, kde jsme se setkali s naší rakouskou partnerskou školou HTL Rankweil,s níž spolupracujeme. Cílem bylo společně prozkoumat Evropské instituce v Bruselu a seznámit se s jejich činností.
V úterý ráno jsme šťastně dorazili na místo. Po přivítání se se studenty partnerské školy  a krátkém prozkoumání Schumanova náměstí jsme navštívili budovu Evropské komise a dozvěděli se něco o jejím fungování. Následně jsme se přesunuli do Experience Europe, kde jsme měli možnost se zábavnými interaktivními programy dozvědět spoustu zajímavých informací o Evropské unii, jejím vedení a cíly. Den jsme zakončili prohlídkou Evropské rady.

Ve středu nás jako první čekala společná interaktivní prohlídka Parlamentária a následně Domu evropských dějin. Po obědě jsme navštívili budovu Evropského parlamentu a seznámili se s jejím fungováním. Následně jsme se přemístili k Atomiu, známé ikoně Bruselu. Tato stavba znázorňuje model krystalové mřížky železa, která je 165 miliardkrát zvětšená. Navštívili jsme také expozici Mini-Europe, kde jsme při stmívání zhlédli známé instituce a budovy z celého světa zmenšené v měřítku 1:25. Poslední zastávkou bylo náměstí Grand Place, kde jsme měli možnost vidět laserovou show, která byla promítaná na historických budovách centra. Co nás bude čekat zítra?

Závěrečný den v Bruselu jsme zahájili společně s našimi rakouskými kamarády na okouzlujícím náměstí Grand Place a nenechali jsme si ujít ani legendární sošku čůrajícího chlapečka „Manneken Pis“. Rozloučili jsme se se všemi kouty Bruselu, nakoupili suvenýry a překvapení přišlo v podobě vánočních trhů v Lucemburku Světýlka, stánky, a ta vánoční atmosféra. nezapomenutelné! Teď už se těšíme, až se šťastně vrátíme domů plní úžasných vzpomínek!