Projekt Erasmus+ 2023

Naše škola oslavuje úspěch! Získali jsme prestižní grant od programu Erasmus+ pro realizaci projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“. Žádost, kterou jsme podali v lednu 2023, byla schválena v rámci programu KA122, který podporuje krátkodobé mobility pro žáky a zaměstnance školy.

V rámci projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“ se zaměřujeme na prohloubení znalostí o Evropské unii a propagaci jejích institucí. Velmi nás těší, že budeme mít možnost uskutečnit dvě zahraniční mobility do Belgie a Chorvatska pro 30 žáků a 7 učitelů.

Spolupracovat budeme s významnými partnery, včetně Evropského parlamentu v Bruselu, Gimnazijem Eugena Kumičiće v Chorvatsku, Eurocentrem v Ostravě a dalšími organizacemi, které zastupují Evropskou unii. Těšíme se na spolupráci s těmito odborníky a nadšenými lidmi z celého kontinentu.

Naši žáci, zapojení do projektových aktivit, provedou komparaci mezi Českem a Chorvatskem, dvěma partnerskými zeměmi s odlišnými fázemi členství v EU. Dále vytvoří digitální únikovou hru a online soutěž o Evropské unii pro žáky základních škol a naváží spolupráci se zástupci regionálních organizací EU a Evropského parlamentu v Bruselu. V rámci projektu budou také spolupracovat se Studentským parlamentem naší školy.

Zapojením studentů do evropských aktivit posílíme jejich aktivní sociální a občanskou angažovanost a zároveň zvýšíme povědomí o fungování evropských institucí a jejich politiky jak na naší škole, tak v místním regionu. Projekt bude podporovat inkluzi, environmentální udržitelnost a rozvíjet digitální i jazykové kompetence žáků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce ČR. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

Tým Gymnázia Hranice