Práce s talentovanými žáky

Podpora talentovaných žáků na Gymnáziu Hranice

Nadaní žáci jsou nejčastěji objevováni třídními učiteli a ostatními vyučujícími, někdy žáci sami vyhledávají další aktivity s cílem zaměřit se na oblast, které se chtějí intenzivněji věnovat. Samozřejmostí je zapojení žáků do různých soutěží, olympiád a projektů. Naše škola nabízí talentovaným žákům i jiné zajímavé možnosti, některé z nich bychom rádi představili.  

Účast v Logické olympiádě umožňuje studentům ověřit si schopnosti samostatného logického uvažování a hledání kreativního řešení nestandartních úloh. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko. V květnu 2023 naše škola získala titul „škola spolupracující s Mensou“.

Gymnázium Hranice je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky této spolupráci mohou být talentovaní žáci se zájmem o přírodovědné předměty zapojeni do programu Badatel nebo Newton.

Program Badatel rozvíjí talentované žáky prostřednictvím vědeckých a výzkumných aktivit. Program Newton umožňuje žákům rozšířit si své znalosti přímo ve výuce na přírodovědecké fakultě. Pokud žáci úspěšně ukončí studium vybraného předmětu zápočtem nebo zkouškou, bude jim tento předmět uznán v případě dalšího studia na této fakultě.

 Roční stáže s možností zapojit se do výzkumné činnosti nabízí také projekt Otevřená věda spadající pod Akademii věd ČR.  Mnoho nových zkušeností žáci získají také v případě, když se zapojí do soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Naše škola je také součástí prestižního programu pro mladé lidi s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DOfE), který podporuje všestranný rozvoj studentů a jejich schopnost překonávat překážky.

Jsme také fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého, zkrátka tedy nepřijdou ani zájemci o humanitní obory.

Jazykově nadaní žáci mohou navštěvovat přípravné semináře k mezinárodním zkouškám. V anglickém jazyce jsou žáci připravováni na mezinárodní zkoušky Cambridge Exams na úrovni B2, C1. V německém jazyce se jedná o Zertifikat Deutsch na úrovni B1 – B2. Ve francouzském jazyce zkoušky DELF – Diplôme d’études en langue française B1.

Své anglické konverzační dovednosti si mohou žáci zdokonalit během odpoledního nepovinného předmětu. „English Club“ s rodilým mluvčím probíhá jako diskuse se žáky o různých zajímavých tématech.