Sekretariát

Samostatná referentka
Ing. Vlčková Monika
vlckova@gymnaziumhranice.cz
Telefon: +420 581 601 649
Mobil: +420 720 626 829
E-mail: gymnazium@gymnaziumhranice.cz
ID datové schránky: a54hmcu

Ekonomka školy
Ing. Onderová Lenka, DiS.
onderova@gymnaziumhranice.cz

Provozní zaměstnanci
Jambor Jiří
Kunc Petr
Kučerová Ilona
Sobotková Radmila