Proč studovat na Gymnáziu Hranice

Co nabízíme:

 • přátelská atmosféra ve škole
 • dobré předpoklady k úspěchu na VŠ
 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • erudovaní učitelé a inovativní vzdělávací metody
 • ve výuce jsou akcentovány formativní prvky, zpětná vazba a individuální pokrok každého žáka
 • žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů, k práci v týmu
 • částečná výuka některých předmětů v angličtině (metoda CLIL)
 • bohatá nabídka mimoškolních akcí
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže, projekty
 • možnost ovlivnit chod školy – studentský parlament
 • SOČ – Středoškolská odborná činnost
 • program osobního rozvoje DOFE
 • lyžařský, snowboardový a cyklistický kurz, sportovní den
 • adaptační kurzy (1. ročníky)
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
  • cizí jazyk – anglický jazyk
  • cizí jazyk – výběr z francouzského, německého, ruského jazyka, uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE – anglický jazyk, Zertifikat Deutsch z německého jazyka, DELF – francouzský jazyk)
 • volba studijního zaměření pro poslední 2 ročníky studia (přírodovědné, technické, humanitní, všeobecné)
 • spolupráce s univerzitami a středními školami (v ČR i v zahraničí)
 • fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
 • podpora talentovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderní výuka v odborných učebnách
 • sportovní komplex s posilovnou